Studia I stopnia (licencjackie)

 

Italianistyka, studia stacjonarne I stopnia (licencjackie)

OPIS KIERUNKU

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI

HARMONOGRAM REKRUTACJI

DOKUMENTY

ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW

REKRUTUJ SIĘ

PUNKTY

Próg punktowy niezbędny do przyjęcia na Italianistykę w rekrutacji 2021/22 wynosił 177 punktów.
Próg punktowy niezbędny do przyjęcia na Italianistykę w rekrutacji 2020/21 wynosił 173 punkty.
Próg punktowy niezbędny do przyjęcia na Italianistykę w rekrutacji 2019/20 wynosił: 165 punktów.
Próg punktowy niezbędny do przyjęcia na Italianistykę w rekrutacji 2018/19 wynosił: 152,5 punktów.
Próg punktowy niezbędny do przyjęcia na Italianistykę w rekrutacji 2017/18 wynosił: 171 punktów.
Próg punktowy niezbędny do przyjęcia na Italianistykę w rekrutacji 2016/17 wynosił: 158,6 punktów.
 

LIMITY PRZYJĘĆ

W rekrutacji na rok 2021/22 na kierunek Italianistyka wynosi 27 osób, w tym 1 miejsce dla kandydatów z tzw. starą maturą oraz 3 miejsca dla cudzoziemców.

Sekretarz komisji: dr Patrycja Krysiak (patrycja.krysiak@uwr.edu.pl)

Adres i telefon Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:
pl. Bp. Nankiera 4, 50-140 Wrocław
tel. +48 71 375 26 35 (w godzinach wyznaczonych dyżurów)
Dyżury:
I etap:
16.07. 10.00-12.00
19.07 10.00-12.00
20.07  10.00-12.00
21.07 13.00-15.00
II etap:
23.07 10.00-12.00
26.07 10.00-12.00
III etap:
28.07. 13.00-15.00
29.07. 10.00-12.00
 
Oprócz tego przed ogłoszeniem list zakwalifikowanych w I turze: tel. 713752635 (poniedziałki, wtorki, piątki w godz. 10.00-11.00)
 
ZASADY REKRUTACJI

O przyjęcie na studia licencjackie mogą ubiegać się osoby zarówno ze znajomością jak i bez znajomości języka włoskiego.
Zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 reguluje Zarządzenie Nr 65/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2021 r.
Zapraszamy do zapoznania się z Vademecum kandydata na studia w UWr., gdzie można znaleźć harmonogram rekrutacji, słowniczek pojęć oraz wiele innych praktycznych informacji.

Szczegółowy program studiów (rok po roku)

Internetowa rejestracja kandydatów (IRKa) - link do strony

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)