Odwołane zajęcia / Zmiany w terminarzu zajęć i konsultacji

 

Mgr Olga Matyjaszczyk-Łoboda odwołuje swoje zajęcia Praktycznej stylistyki j. polskiego w dniu 23 listopada br. Zajęcia zostaną odpracowane w trybie i terminie uzgodnionym ze studentami.

Mgr Monika Zielińska odwołuje swoje zajęcia w dniu 17 listopada br. Zajęcia zostaną odpracowane w terminie uzgodnionym ze studentami.

Prof. Elżbieta Skibińska odwołuje swoje zajęcia i konsultacje  w dniu 14 listopada br. Zajęcia zostaną odpracowane w terminie i trybie uzgodnionym ze studentami.

 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)