Odwołane zajęcia / Zmiany w terminarzu zajęć i konsultacji

Dr hab. Marlena Krupa odwołuje zajęcia w najbliższy czwartek (21. 10. 2021). Program zajęć zostanie zrealizowany zgodnie z wytycznymi podanymi do wiadomości studentów.

Dr Kaja Gostkowska odwołuje zajęcia i konsultacje w dniu 20 października br. (zwolnienie lekarskie).

Dr Agata Draus-Kłobucka odwołuje zajęcia w dniu 20 października br. (zwolnienia lekarskie).

Dr Agata Draus-Kłobucka odwołuje zajęcia w dniu 18 października br. (zwolnienia lekarskie).

Dr hab. Ewa Kulak odwołuje zajęcia i konsultacje w dniach od 11 do 15 października 2021

Uwaga, ważna informacja dla II FM: konwersatorium monograficzne u prof. Elżbiety Skibińskiej (środa 17.15-18.45) nie zostanie uruchomione. Osoby, które zapisały się na te zajęcia proszone są o dołączenie do grupy konwersatoryjnej prof. Elżbiety Biardzkiej (środa 13.45-15.15).

Z powodu wyjazdu prof. Maja Pawłowska odwołuje zajęcia w dniach 6-7 października. Zostaną one odrobione w późniejszym terminie, uzgodnionym ze studentami.

Prowadzone przez prof. Justynę Łukaszewicz zajęcia z tłumaczenia dla III roku italianistyki rozpoczną się w czwartek 28 października o godz. 12.00. Pierwsze spotkanie będzie w podwójnym wymiarze czasowym, w godz. 12-15.

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)