Stimuler la parole à travers la peinture. L’entraînement à la créativité dans la perspective du développement de l’expression orale en langue étrangère

Aleksander Wiater, « Stimuler la parole à travers la peinture. L’entraînement à la créativité dans la perspective du développement de l’expression orale en langue étrangère »

Coll. Dissertationes Inaugurales Selectae, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2016, stron 520.

Heistein

     

Jednym z elementów kształcenia obcojęzycznego jest rozwijanie wypowiedzi ustnej, która powinna charakteryzować się autentycznością i spontanicznością, wyrażając jednocześnie tożsamość osoby wypowiadającej się. Celom tym przyświecało poruszane w książce zagadnienie użycia w nauczaniu języka francuskiego różnorodnych dzieł malarstwa, które miały zachęcać uczących się do twórczej i osobistej interpretacji oraz do wyrażania własnych odczuć, przekonań i wrażeń. Autor zauważył, iż dzieła malarskie silnie oddziaływają na kreatywność i wyobraźnię, pobudzając jednocześnie osobistą intencję komunikacyjną, rozpatrywaną tu z perspektywy wypowiedzi obcojęzycznej. Przedstawił równocześnie dydaktyczne wykorzystanie malarstwa oraz dokonał krytycznej analizy różnorodnych praktyk dydaktycznych opartych na obrazie proponując własną metodologię pracy w formie treningu kreatywności stymulowanego za pomocą dzieł sztuki.

 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)