Zuzanna Bułat Silva, "Fado – podejście semantyczne. Próba interpretacji słów kluczy", Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2008.

Zuzanna Bułat Silva, "Fado – podejście semantyczne. Próba interpretacji słów kluczy", Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2008.

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)