Zapowiedzi

WOKÓŁ TERMINOLOGII: TEORIA, DYDAKTYKA I PRAKTYKA

Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego ma przyjemność zaprosić na konferencję naukową pt. "Wokół terminologii: teoria, dydaktyka i praktyka", która odbędzie się w dniach 8-9 marca 2018 r. w siedzibie Instytutu we Wrocławiu.

Opis konferencji - LINK.

Międzynarodowa konferencja
"Le théâtre, lieu d'affrontement politique et social, du Cid à Hernani / Theatre as political and social battlefield, from Cid to Hernani"
(17-18 września 2018)

 

[FR] Nous invitons tous ceux qui dans leurs recherches s’occupent du théâtre de 1638 à 1830, en tant que lieu d’affrontements idéologiques, politiques et sociaux, à nous envoyer leurs propositions de communication traitant les sujets suivants :

 • le théâtre comme lieu de divulgation de la politique officielle du gouvernement,
 • le théâtre comme outil de pression de/sur l’opinion publique, 
 • le théâtre comme lieu de  prises de positions politiques et sociales,
 • le théâtre comme lieu d’endoctrinement et de réalisation des utopies socio-politiques,
 • le théâtre comme moyen de réparation/de corruption des mœurs,
 • le théâtre comme lieu de consolidation des traditions/de propagation des réformes esthétiques, politiques et sociales audacieuses.

Chacune des questions inscrites sur la liste ci-dessus, qui n’a pas la prétention d’être  exhaustive, peut être envisagée sous différents angles, par exemple du point de vue du public, des dramaturges, des acteurs, des autorités en place, enfin du point de vue contemporain ou historique. Bien que le colloque soit ciblé sur la France, nous resterons ouverts aux perspectives étrangères ainsi qu’aux études comparatistes.

APPEL - avec tous les détails concernant le colloque

[ENG] We invite scholars working on theatre (1638 to 1830) to submit proposals on one of the following subjects:

 • theatre as a space for the diffusion of official governmental politics,
 • theatre as instrument of pressure on public opinion,
 • theatre as a space for taking sides in political and social debates,
 • theatre as a means of indoctrination and of realization of social and political utopias,
 • theatre as a space for forming and shaping national identity,
 • theatre as a means of enhancement of mores/moral corruption,
 • theatre as a space for consolidation of traditions/propagation of bold reforms.

Each of these questions can be considered in a different light, that is one may address from the point of view of the public, of the playwright, of actors, or of the authorities. the temporal perspective may equally vary; it can be either contemporary or historical. Although the conference is centered predominantly on France, we welcome comparative and foreign perspectives.

CALL FOR PAPERS - with all the information concernig the conference

 

 

Destierro y destiempo: exilios hispanos y polacos

 

W dniach 11-12 maja 2017 r. odbędzie się międzynarodowe sympozjum “Destierro y destiempo: exilios hispanos y polacos” organizowane przez Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego i Wyższą Szkołę Filologiczną z okazji 70. rocznicy urodzin prof. Piotra Sawickiego. Zachęcamy do zgłaszania propozycji wystąpień w języku hiszpańskim poświęconych tematom takim jak emigracja, czasy powojenne oraz literackie związki pomiędzy Hiszpanią i Polską we wspomnianym okresie. Formularz zgłoszeniowy, wraz z abstraktem referatu, prosimy nadsyłać do 31 stycznia 2017 r. na adres exilios@uwr.edu.pl .
Więcej informacji na stronie internetowej sympozjum: exilioswroclaw.wordpress.com

Entre 11 y 12 de mayo de 2017 el Departamento de Filología Románica de la Universidad de Wroclaw y Wyższa Szkoła Filologiczna organizan el simposio internacional “Destierro y destiempo: exilios hispánicos y polacos” con el motivo del 70º cumpleaños del profesor Piotr Sawicki. Invitamos a los interesados a enviar sus propuestas de comunicaciones en español que tratarán de los temas como exilio, posguerra y relaciones literarias en esa época entre España y Polonia. El formulario de inscripción, con la propuesta de comunicación, debe ser enviado a la dirección de correo exilios@uwr.edu.pl antes del 31 de enero de 2017.
Más informaciones sobre el congreso en la pagina web del congreso: exilioswroclaw.wordpress.com

 

 

André Gide à (re)découvrir ?

 

 

 

Nous invitons au colloque international organisé par l’Institut d’Etudes polonaises et l’Institut d’Etudes romanes de l'Université de Wrocław qui se déroulera les 6-8 avril 2017 à l’occasion du 70ème anniversaire du Prix Nobel de l’écrivain.
Les propositions de communication incluant le titre et un résumé de 350 à 450 mots sont à envoyer à l’adresse colloque.gide@uwr.edu.pl avant le 30 septembre 2016.

 

W dniach 6-8 kwietnia 2017 r. odędzie się międzynarodowa konferencja naukowa "André Gide à (re)découvrir ?" organizowana przez Instytut Filologii Polskiej i Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego z okazji 70. rocznicy przyznania Nagrody Nobla pisarzowi. Zachęcamy do zgłaszania propozycji 20-minutowych wystąpień dotyczących dzieła i biografii André Gide'a. Abstrakty referatów o długości od 350 do 450 słów prosimy nadsyłać do 30 września 2016 roku na adres colloque.gide@uwr.edu.pl

 

Appel à communications ( PDF)

 

 

 

 

 

 

 

 

Międzynarodowa konferencja - CHILDREN'S LITERATURE AND PLAY - Wrocław, 19-21 maja 2016

Link do oficjalnej strony konferencji

Call for papers

Komitet organizacyjny: Dorota Michułka (IFP), Justyna Deszcz-Tryhubczak (IFA), Katarzyna Biernacka-Licznar (ISKŚiO), Bogumiła Staniów (IINiB), Barbara Kalla (KFN), Natalia Paprocka (IFR), Elżbieta Jamróz-Stolarska (IINiB).

Oprawę plastyczną konferencji (logo, plakat, itd.) zaprojektował znany wrocławski ilustrator książek dla dzieci, Paweł Pawlak:

 

Konferencja międzynarodowa - WROCŁAW I DOLNY ŚLĄSK A KULTURA ŚRÓDZIEMNOMORSKA - Wrocław, 8-9 czerwca 2016

 

Z okazji obchodów Europejskiej Stolicy Kultury 2016 we Wrocławiu Instytut Filologii Romańskiej we współpracy z Instytutem Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych organizują interdyscyplinarną konferencję poświęconą relacjom miasta i jego regionu z kulturą śródziemnomorską.

 

Ze względu na swoje położenie geograficzne i meandry historii Wrocław (Wrotizla, Wretslaw, Presslaw, Breslau...) rozwijał się przede wszystkim w kręgu wpływów kultury niemieckiej, nie oznacza to jednak braku kontaktów z kulturą śródziemnomorską. Świadczy o tym np. tom Włoski Wrocław/Una Breslavia italiana („Italica Wratislaviensia" 5, 2014), w którym zebrano artykuły dotyczące takich dziedzin jak architektura, sztuki piękne i teatr.

Zapraszamy do nadsyłania propozycji referatów dotyczących różnych okresów historii miasta i regionu oraz wszelkich dziedzin kultury. Proponujemy między innymi następujące obszary refleksji:
• twórczość pisarzy związanych z Wrocławiem w przekładzie na języki basenu Morza Śródziemnego
• obraz Wrocławia/Dolnego Śląska w mediach wybranego obszaru basenu Morza Śródziemnego
• gospodarcze, społeczne i kulturowe relacje Wrocławia z wybranymi obszarami basenu Morza Śródziemnego (umowy o partnerstwie, projekty międzynarodowe, rozwój połączeń lotniczych, ofert biur podróży itp.)
• inspiracje kulturą śródziemnomorską w twórczości wrocławskich/dolnośląskich artystów
• dynamika rozwoju nauczania języków basenu Morza Śródziemnego na terenie Dolnego Śląska
• kuchnia śródziemnomorska we Wrocławiu.

 

Przewidujemy także sesję posterową.

 

Prosimy o przysyłanie propozycji na załączonym formularzu zgłoszeniowym
do 30 listopada 2015 r. na adres mediterraneo2016@gmail.com

 

Języki konferencji: francuski, hiszpański, polski, włoski

Opłata konferencyjna: 100 euro (400 złotych)

Przewidujemy publikację wybranych materiałów konferencyjnych w formie recenzowanych artykułów.

Komitet organizacyjny: Justyna Łukaszewicz, Daniel Słapek, Magdalena Krzyżostaniak (IFR), Katarzyna Biernacka-Licznar (ISKŚiO).

 

Konferencja organizowana jest pod patronatem Włoskiego Instytutu Kultury w Krakowie oraz Instytutu Cervantesa w Warszawie.

Wspiera ją także Stowarzyszenie Italianistów Polskich.

 

Call for papers (w języku polskim)

Call for papers (w języku włoskim)

Appel à contributions (w języku francuskim)

Petitión de comunicaciones (w języku hiszpańskim)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (wielojęzyczny)

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)