Zapisy na zajęcia

Zapisy na zajęcia
w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018

na studiach pierwszego i drugiego stopnia
na specjalnościach filologia francuska, filologia hiszpańska i italianistyka

 

Zapisy na większość zajęć w Instytucie Filologii Romańskiej przeprowadzane są na podstawie list sporządzanych przez prowadzących, jednak na niektóre zajęcia zapisy prowadzone są w systemie USOS. Student zapisuje się samodzielnie w zakładce "Dla studentów" > "Rejestracja" po zalogowaniu się na stronie: <https://usosweb.uni.wroc.pl>.

Zapisy na semestr letni roku 2017/18 w systemie USOS rozpoczną się 12 lutego o godzinie 8.00 i będą trwały do 14 lutego do godziny 12.00.

Studenci, którzy nie zapiszą się za pośrednictwem systemu USOS na wybrane przez siebie zajęcia   w terminie przewidzianym na rejestrację, będą mieli możliwość dopisania się u prowadzących dany kurs   na pierwszych zajęciach, jeśli w grupie pozostaną wolne miejsca (pierwszeństwo mają studenci zapisani przez USOS).

Informatory o zajęciach do wyboru w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018:

dla filologii francuskiej

dla filologii hiszpańskiej

Studenci italianistyki (podobnie jak wszyscy inni studenci IFR) mogą zapisywać się przez USOS na Język angielski B2 z elementami języka biznesowego (zajęcia będą figurować na planie II roku studiów magisterskich filologii francuskiej).

Szczegółowe informacje o poszczególnych przedmiotach znajdują się w sylabusach w systemie USOS.

Warunkiem utworzenia grupy jest zapisanie się minimum 14 osób na ćwiczenia i konwersatoria (z wyjątkiem PNJ – dolny limit wynosi 11 osób).

W razie wątpliwości należy kontaktować się z tutorem danego roku i specjalności.

Lista obecnych tutotrów : http://www.ifr.uni.wroc.pl/pl/tutorzy

Prosimy o przemyślane zapisy, gdyż system nie pozwala na dokonywanie zmian. Dla każdych zajęć został określony limit miejsc. Po jego wypełnieniu rejestracja na dane zajęcia nie będzie możliwa.

Wszelkie ewentualne zmiany grup będą wymagać obowiązkowo aprobaty obojga prowadzących i tutora roku. Korekty zapisów, a także ewentualne korekty ofert zajęć przewidywane są do końca drugiego tygodnia semestru letniego, tj. do poniedziałku 5 marca. UWAGA, po tym terminie nie będzie można wypisywać się z zajęć ani przenosić do innych grup!

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)