Zapisy na zajęcia

 

Zapisy na zajęcia wybierane w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Zapisy w systemie USOS dla studiów pierwszego stopnia rozpoczną się 2 października (piątek) o godz. 8.00 i będą trwały do 5 października (poniedziałek) do godz. 12.00.

Zapisy w systemie USOS dla studiów drugiego stopnia rozpoczną się 1 października (czwartek) o godz. 8.00 i będą trwały do 2 października (piątek) do godz. 12.00.

UWAGA! Zapisy na drugi język romański poziom A1 i na Język angielski B2 z elementami języka biznesowego odbywają się dla wszystkich od 2 października (piątek) godz. 8.00 do 5 października (poniedziałek) do godz. 12.00.

Korekty zapisów, a także ewentualne korekty ofert zajęć przewidywane są w drugim tygodniu semestru letniego (do piątku 16 października włącznie). Po tym terminie przedmioty wybrane stają się przedmiotami obowiązkowymi – to znaczy, że nie można już ich zmieniać ani się z nich wypisywać.

Studenci, którzy nie zapiszą się za pośrednictwem systemu USOS na wybrane przez siebie zajęcia w terminie przewidzianym na rejestrację, będą mieli możliwość dopisania się u prowadzących dany kurs na pierwszych zajęciach (jednak pierwszeństwo będą miały osoby zapisane wcześniej w systemie USOS).

Warunkiem utworzenia grupy jest zapisanie się minimum 12 osób na ćwiczenia i konwersatoria, na zajęcia z praktycznej nauki języka – minimum 10 osób (Komunikat Dziekana WF nr 4/2020 z 18/05/2020).

Zajęcia Język angielski B2 z elementami języka biznesowego mogą być wybrane przez wszystkich studentów IFR w ramach przedmiotu dowolnego wyboru. Zajęcia te nie zastępują egzaminu z języka (dla studentów II cyklu, których ten wymóg dotyczy) w SPNJO.

Przypominamy, że nadwyżki punktów ECTS przechodzą na wyższy semestr w ramach tego samego cyklu oraz że opłaty za przekroczenie limitu punktów ECTS obowiązujących w planie studiów nie są naliczane.

Zapisy na zajęcia koordynują tutorzy poszczególnych lat (patrz: zakładka Tutorzy) oraz wicedyrektorzy: dr Justyna Wesoła (justyna.wesola@uwr.edu.pl) i dr hab. Natalia Paprocka (natalia.paprocka@uwr.edu.pl).

Informatory o zajęciach do wyboru w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021:

Filologia francuska (studia licencjackie)

Filologia francuska (studia magisterskie)

Filologia hiszpańska (studia licencjackie)

Filologia hiszpańska (studia magisterskie)

Studenci italianistyki zapisują się w systemie USOS na drugi język romański (dotyczy II roku).

WSZYSCY studenci IFR mogą również zapisać się na Język angielski B2 z elementami języka biznesowego.

Szczegółowe informacje o poszczególnych przedmiotach znajdują się w sylabusach w systemie USOS.

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)