Zapisy na zajęcia

 

Zapisy na zajęcia wybierane w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023

Zapisy w systemie USOS dla studentów pierwszego i drugiego stopnia odbędą się w dniach od poniedziałku 3 października 2022 (godz. 8.00) do środy 5 października 2022 (godz. 20.00).

Z wybranych zajęć można się wypisać tylko w ciągu dwóch pierwszych tygodni semestru, tzn. do środy 19 października 2022 (godz. 14.00). W tym celu należy napisać mail z oficjalną informacją do osoby prowadzącej zajęcia i do opiekuna roku. Po tym terminie przedmioty wybrane stają się przedmiotami obowiązkowymi – to znaczy, że nie można już ich zmieniać ani się z nich wypisywać.

Studenci, którzy nie zapiszą się za pośrednictwem systemu USOS na wybrane przez siebie zajęcia w terminie przewidzianym na rejestrację, będą mieli możliwość dopisania się u prowadzących dany kurs (jednak pierwszeństwo będą miały osoby zapisane wcześniej w systemie USOS).

W przypadku gdy zapisy odbywają się bezpośrednio u prowadzącego, należy zgłosić chęć zapisu na zajęciach lub mailowo.

Warunkiem utworzenia grupy jest zapisanie się minimum 10 osób na ćwiczenia, konwersatoria i zajęcia z praktycznej nauki języka – minimum 10 osób.

Przypominamy, że nadwyżki punktów ECTS przechodzą na wyższy semestr w ramach tego samego cyklu oraz że opłaty za przekroczenie limitu punktów ECTS obowiązujących w planie studiów nie są naliczane.

Zapisy na zajęcia koordynują: dr Justyna Wesoła (justyna.wesola@uwr.edu.pl) i dr hab. Natalia Paprocka (natalia.paprocka@uwr.edu.pl). W razie problemów z zapisami prosimy o kontakt.

 

Informatory o zajęciach do wyboru w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023:

Filologia francuska - FL I, FL II, FL III, FM II

Filologia hiszpańska - HL I, HL II, HL III, HM II

Studia romanistyczne - ROM I

Szczegółowe informacje o poszczególnych przedmiotach znajdują się w sylabusach w systemie USOS.

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)