Zapisy na zajęcia

 

Zapisy na zajęcia wybierane w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Zapisy w systemie USOS dla studiów pierwszego i drugiego stopnia rozpoczną się 19 lutego o godz. 12.00 (po migracji danych) i będą trwały do 23 lutego do godz. 12.00.

Wypisać się z zajęć można tylko w ciągu dwóch pierwszych tygodni semestru, tzn. do wtorku 9 marca (godz. 24.00). W tym celu należy napisać mail z oficjalną informacją do prowadzącego i do dr hab. Natalii Paprockiej (filologia francuska i italianistyka) lub do dr Justyny Wesołej (filologia hiszpańska). Po tym terminie przedmioty wybrane stają się przedmiotami obowiązkowymi – to znaczy, że nie można już ich zmieniać ani się z nich wypisywać.

Studenci, którzy nie zapiszą się za pośrednictwem systemu USOS na wybrane przez siebie zajęcia w terminie przewidzianym na rejestrację, będą mieli możliwość dopisania się u prowadzących dany kurs mailowo (jednak pierwszeństwo będą miały osoby zapisane wcześniej w systemie USOS).

Warunkiem utworzenia grupy jest zapisanie się minimum 12 osób na ćwiczenia i konwersatoria, a na zajęcia z praktycznej nauki języka – minimum 10 osób (Komunikat Dziekana WF nr 3/2021 z 3.02.2021).

Zajęcia Język angielski B2 konwersacje (wtorek 11.30-13.00) przeznaczone są w pierwszej kolejności dla studentów II FM i II HM. Studenci pozostałych lat mogą wybrać ten przedmiot w ramach przedmiotu dowolnego wyboru w miarę wolnych miejsc. Studenci II FM i II HM zapisują się na ten przedmiot przez USOS, a pozostałe osoby bezpośrednio u prowadzącej mgr Magdaleny Drewniak. Zajęcia te nie zastępują egzaminu z języka (dla studentów II cyklu, których ten wymóg dotyczy) w SPNJO.

Przypominamy, że nadwyżki punktów ECTS przechodzą na wyższy semestr w ramach tego samego cyklu oraz że opłaty za przekroczenie limitu punktów ECTS obowiązujących w planie studiów nie są naliczane.

Zapisy na zajęcia koordynują: dr Justyna Wesoła (justyna.wesola@uwr.edu.pl) i dr hab. Natalia Paprocka (natalia.paprocka@uwr.edu.pl). W razie problemów z zapisami prosimy o kontakt.

Informatory o zajęciach do wyboru w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021:

Filologia francuska - studia licencjackie i magisterskie (plik PDF do pobrania)

Filologia hiszpańska - studia licencjackie (plik PDF do pobrania)

Filologia hiszpańska - studia magisterskie (plik PDF do pobrania)

Italianistyka: studenci mogą zapisywać się przez system USOS na przedmiot "Translation as a profession" oraz mailowo u prowadzącej na "Język angielski B2 konwersacje" po zakończeniu rejestracji w USOS w miarę wolnych miejsc.

Szczegółowe informacje o poszczególnych przedmiotach znajdują się w sylabusach w systemie USOS.

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)