Zapisy na zajęcia

 

Zapisy na zajęcia wybierane w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022

Zapisy w systemie USOS dla studentów pierwszego i drugiego stopnia rozpoczną się od środy 23 lutego (godz. 13.00) do soboty 26 lutego (godz. 12.00)..

Studenci, którzy nie zapiszą się za pośrednictwem systemu USOS na wybrane przez siebie zajęcia w terminie przewidzianym na rejestrację, będą mieli możliwość dopisania się u prowadzących dany kurs (jednak pierwszeństwo będą miały osoby zapisane wcześniej w systemie USOS).

W przypadku gdy zapisy odbywają się bezpośrednio u prowadzącego, należy zgłosić chęć zapisu na zajęciach lub mailowo.

Warunkiem utworzenia grupy jest zapisanie się minimum 12 osób na ćwiczenia i konwersatoria, a na zajęcia z praktycznej nauki języka – minimum 10 osób.

Z zajęć można się wypisać tylko w ciągu dwóch pierwszych tygodni semestru, tzn. do piątku 11 marca (godz. 24.00). W tym celu należy napisać mail z oficjalną informacją do osoby prowadzącej zajęcia i do dr Justyny Wesołej (filologia hiszpańska) lub do dr hab. Natalii Paprockiej (filologia francuska i italianistyka). Po tym terminie przedmioty wybrane stają się przedmiotami obowiązkowymi – to znaczy, że nie można już ich zmieniać ani się z nich wypisywać.

Przypominamy, że nadwyżki punktów ECTS przechodzą na wyższy semestr w ramach tego samego cyklu oraz że opłaty za przekroczenie limitu punktów ECTS obowiązujących w planie studiów nie są naliczane.

Osoby kontynuujące Drugi język romański na poziomie A2, B2 i B2+ kontynuacja nie zapisują się przez system USOS. Zostaną dopisane do grup przez prowadzących na pierwszych zajęciach. Ostateczne listy uczestników zostaną przekazane do sekretariatu po drugich zajęciach.

Zajęcia Język angielski B2 - konwersacje nie zastępują egzaminu z języka (dla studentów II stopnia, których ten wymóg dotyczy) w SPNJO.

Zapisy na zajęcia koordynują: dr Justyna Wesoła (justyna.wesola@uwr.edu.pl) i dr hab. Natalia Paprocka (natalia.paprocka@uwr.edu.pl). W razie problemów z zapisami prosimy o kontakt.

Informatory o zajęciach do wyboru w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 (dostępne wkrótce):

Filologia francuska - studia licencjackie i magisterskie (plik PDF do pobrania)

Filologia hiszpańska - studia licencjackie (plik Word do pobrania)

Filologia hiszpańska - studia magisterskie (plik Word do pobrania)

Szczegółowe informacje o poszczególnych przedmiotach znajdują się w sylabusach w systemie USOS.

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)