Współpraca miedzynarodowa

Polski

           


Réseau thématique international de recherche et de formation à la recherche
La traduction comme moyen de communication interculturelle

Międzynarodowy zespół badawczy Traduction comme moyen de communication interculturelle [Tłumaczenie jako środek komunikacji międzykulturowej] powstał w 1995 roku z inicjatywy Maryli Laurent z Uniwersytetu Lille 3 i Elżbiety Skibińskiej z Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczestniczyli w nim początkowo poloniści i romaniści z obu tych uczelni. W 2000 roku dołączyli badacze przekładu z Uniwersytetu Jagiellońskiego (koordynacja: Jerzy Brzozowski), a w 2008 - z Uniwersytetu Haute Alsace w Miluzie (koordynacja: Peter Schnyder, obecnie Enrico Monti).

Od 2002 roku zespół funkcjonuje jako Réseau international de recherche et de formation à la recherche.

Prace zespołu mają formę cyklicznych konferencji, poświęconych różnym aspektom przekładu postrzeganego jako środek komunikacji międzykulturowej, a wyniki prac publikowane są w postaci recenzowanych monografii lub numerów monograficznych czasopism.

Informacje o zespole badawczym na stronie Université de Lille | Sylwetka prof. Maryli Laurent 


Konferencja nr 25 | 28-29 października 2022 | Kraków

La traductologie en langue française : un tour d’horizon

 

 Konferencja nr 24 | 23-25 września 2021 | Wrocław  

 Elżbieta Skibińska, Natalia Paprocka, Regina Solová (red.), Między oryginałem a przekładem 2022, nr 28(2): Miłość –  Tłumacz – Tłumaczenie (1)

 Elżbieta Skibińska, Natalia Paprocka, Regina Solová (red.), Między oryginałem a przekładem 2022, nr 28(3): Miłość – Tłumacz – Tłumaczenie (2)

 

 

 

 

 

Konferencja nr 23 | 2019 | Miluza

Enrico Monti, Martina Della Casa, Tatiana Musinova (red.), Traduire la littérature grand-public et la vulgarisation, Orizons, Paris (w przygotowaniu).
 

  Konferencja nr 22 | 2017 | Lille

  Jerzy Brzozowski, Spiros Macris (red.), Między Oryginałem a Przekładem 2019, nr 3(45): Traduction et
  représentation 1.
 
  Jerzy Brzozowski, Spiros Macris (red.), Między Oryginałem a Przekładem 2019, nr 4(46): Traduction et
  représentation 2.

  Konferencja nr 21 | 2015 | Kraków

  Jerzy Brzozowski, Marzena Chrobak (red.), Między Oryginałem a Przekładem 2017, nr 1(35): Le merveilleux,
  le fantastique et le réalisme magique en traduction / The Marvellous, the Uncanny and Magical Realism in
  Translation.
 
  Jerzy Brzozowski, Marzena Chrobak (red.), Między Oryginałem a Przekładem 2017, nr 2(36): Science-fiction
  and fantasy in translation / Science-fiction et fantasy en traduction.

 

Konferencja nr 20 | 2014 | Wrocław

Elżbieta Skibińska, Regina Solová, Kaja Gostkowska (dir.), Vingt cinq ans après... Traduire dans une Europe en reconfiguration, Paris, Orizons, 2015.

Konferencja nr 19 | 2013 | Miluza

Enrico Monti, Peter Schnyder (dir.), Traduire à plusieurs. Collaborative Translation, Paris, Orizons, 2018.

Konferencja nr 18 | 2013 | Lille

Maryla Laurent (dir.), Traduction et Rupture. La traduction comme moyen de communication interculturelle, Paris, Editions Numilog, 2014.

Konferencja nr 17 | 2011 | Kraków

J. Brzozowski, J. Górnikiewicz (dir.), Synergies Pologne 10: Résonances de la traduction : littérature, culture, histoire, Revue du GERFLINT, 2013.

Konferencja nr 16 | 2010 | Wrocław

E. Skibińska (dir.), Romanica Wratislaviensia LIX: Figure(s) du traducteur, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012.

Konferencja nr 15 | 2009 | Miluza

E. Monti, P. Schnyder (dir.), Autour de la retraduction. Perspectives littéraires européennes, Orizons, Mulhouse 2011.

Konferencja nr 14 | 2008 | Lille

M. Laurent (dir.), La littérature française en traduction, Numilog, Paris 2010.

Konferencja nr 13 | 2007 | Kraków

J. Brzozowski (dir.), Synergies Pologne 5: Traduire le paraverbal, revue du GERFLINT, Cracovie 2008.

Konferencja nr 12 | 2006 | Wrocław

E. Skibińska (dir.), Konwicki i tłumacze, Leksem, Łask 2006.

Konferencja nr 11 | 2005 | Lille

M. Laurent (dir.), La traduction de qualité ou l’essence du texte préservée, Numilog, Paris 2007.

Konferencja nr 10 |2004 | Kraków

J. Brzozowski (dir.), Romanica Cracoviensia 6: Traduire la ville, Editions de l’Université Jagellonne, Cracovie 2006.

Konferencja nr 9 | 2003 | Wrocław

E. Skibińska (dir.), Gombrowicz i tłumacze, Leksem, Łask 2004.

Konferencja nr 8 | 2002 | Lille

M. Laurent (dir.), L’Autre tel qu’on le traduit, Numilog, Paris 2006.

Konferencja nr 7 | 2001 | Kraków

J. Brzozowski, I. Piechnik (dir.), Romanica Cracoviensia 3: Le Génie de la langue, Editions de l’Université Jagellonne, Cracovie 2003.

Konferencja nr 6 | 2000 | Wrocław

E. Skibińska (dir.), Traduction pour la jeunesse face à l'Altérité, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2001.

Konferencja nr 5 | 1999 | Lille

M. Laurent (dir.), Actualité d'une éducation de l'émotion et de l'intelligence : Janusz Korczak ou ce que laisser seul un enfant signifie, Edition de l’Université Lille 3, Lille 2003.

Konferencja nr 4 | 1998 | Wrocław

Konferencja nr 3 | 1997 | Lille

E. Skibińska, M. Tomicka (dir.), Romanica Wratislaviensia XLVI: Traduction comme moyen de communication interculturelle II, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.

Konferencja nr 2 | 1996 | Wrocław

E. Skibińska (dir.), Romanica Wratislaviensia XLIV: Traduction comme moyen de communication interculturelle I, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997.

Konferencja nr 1 | 1995 | Lille

M. Laurent (dir.), La littérature polonaise en France: d'une sélection politique des œuvres à traduire au miroir déformant de la traduction, Edition de l’Université Lille 3 (U.L.3), Lille 1998.

 

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)