Władysław Dynak, Aleksander Wit Labuda (red.), "Lekcje czytania. Eksplikacje literackie – część 2", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.

Władysław Dynak, Aleksander Wit Labuda (red.), "Lekcje czytania. Eksplikacje literackie – część 2", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.

 

 

Część druga Lekcji czytania. Eksplikacji literackich jest kontynuacją antologii, wydanej kilka lat wcześniej pod tym samym tytułem. Podobnie jak poprzednia przedstawia pracę z tekstem wg wzorca, który ustalił się we Francji i powoli przyjmuje się w polskich szkołach. Zebrane w tym tomie eksplikacje dotyczą utworów związanych z romantyzmem i pozytywizmem. Lekcje czytania są adresowane przede wszystkim do nauczycieli języka polskiego w szkołach średnich. Zainteresują jednak również metodyków nauczania literatury, wykładowców prowadzących zajęcia literackie w szkołach wyższych (na polonistyce i innych filologiach) oraz uczniów i maturzystów.

Spis treści:

 • Od redaktorów 7
 • Aleksander Wit LABUDA: Metoda eksplikacji tekstu 11
 • Marcin CIEŃSKI: Faust Johanna Wolfganga Goethego (fragment) 25
 • Mieczysław INGLOT: Śluby panieńskie Aleksandra Fredry (akt I, sc. 7, w. 306-344) 37
 • Marian URSEL: Bajka Aleksandra Fredry Cygan i baba 49
 • Bogusław BEDNAREK: Oda do młodości Adama Mickiewicza (w. 1-15) 64
 • Marcin CIEŃSKI: To lubię Adama Mickiewicza (fragment) 80
 • Joanna USZCZYŃSKA: „O wieści gminna”. Fragment Konrada Wallenroda Adama Mickiewicza 95
 • Stefan CHWIN: Konrad Wallenrod Adama Mickiewicza (w. 596-629) 102
 • Marcin CIEŃSKI: Do ***. Na Alpach w Splügen. 1829 Adama Mickiewicza 117
 • Jacek ŁUKASIEWICZ: Prolog Dziadów części trzeciej Adama Mickiewicza (w. 98-155) 129
 • Zbigniew MAJCHROWSKI: „Ktoż ten mąż?” Urywek Widzenia Księdza Piotra (Dziady, cz. III) 145
 • Aleksander Wit LABUDA: Duchy na grzybobraniu. Pan Tadeusz (ks. III, w. 220-246) 160
 • Władysław DYNAK: Pojedynek z niedźwiedziem. Pan Tadeusz (ks. IV, w. 626-659) 173
 • Magdalena CHLASTA-DZIĘCIOŁOWSKA: Nad wodą wielką i czystą Adama Mickiewicza 188
 • Elżbieta SKIBIŃSKA: Księżna de Langeais opowiada o ojcu Goriot 201
 • Danuta DĄBROWSKA: Naród i literatura w oczach romantyka. Maurycy Mochnacki, O literaturze polskiej w wieku dziewiętnastym 213
 • Mieczysław INGLOT: „Polska Winkelriedem narodów!” Kordian Juliusza Słowackiego (akt II, w. 290-299) 224
 • Marian URSEL: Beniowski Juliusza Słowackiego (fragment Pieśni VIII, w. 105-145) 238
 • Ireneusz SIKORA: Uspokojenie Juliusza Słowackiego (fragment) 251
 • Przemysława MATUSZEWSKA: Uroki rzymskiej wiosny i patos historii. Z korespondencji Zygmunta Krasińskiego 263
 • Marta PASZEK: O wierszu Zygmunta Krasińskiego Nim słońce wejdzie, rosa wyżre oczy 277
 • Urszula WERAKSA: Bema pamięci żałobny – rapsod Cypriana Kamila Norwida 285
 • Krystyna WALC: Larwa Cypriana Kamila Norwida 299
 • Katarzyna KASZTENNA: Przeszłość Cypriana Kamila Norwida 311
 • Elżbieta SKIBIŃSKA: Przyjazd do Yonville. Fragment z Pani Bovary Gustawa Flauberta 321
 • Jolanta ŁUGOWSKA: Złoty kubek Teofila Lenartowicza 330
 • Aleksandra OSZCZĘDA: Kiedyż? Mieczysława Romanowskiego, czyli romantyczna utopia 344
 • Krystyna WALC: Karmelkowy wiersz Adama Asnyka 352
 • Aleksander Wit LABUDA: „Chleba!” Germinal Emila Zoli (cz. V, rozdz. V) 361
 • Ryszard WAKSMUND: Pozłacany krajobraz. Opis żniw w Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej 378
 • Jolanta ŁUGOWSKA: Powstańcy i ich wódz. Fragment opowiadania Gloria victis Elizy Orzeszkowej 390
 • Jacek SOKOLSKI: Potop Henryka Sienkiewicza (fragment rozdziału I) 403
 • Tadeusz ŻABSKI: Metodologia poznania w Lalce Bolesława Prusa 414
 • Elżbieta SKIBIŃSKA: Bal. Fragment z Naszyjnika Guy de Maupassanta 425

 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)