Władysław Dynak, Aleksander Wit Labuda (red.), "Lekcje czytania. Eksplikacje literackie – część 1", Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1991.

Władysław Dynak, Aleksander Wit Labuda (red.), "Lekcje czytania. Eksplikacje literackie – część 1", Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1991.

 

 

Spis treści:

 

Od redaktorów 5

 

I. Wprowadzenie – Aleksander Wit LABUDA 9
O metodzie eksplikacji tekstu 9
Eksplikacja w klasie I szkoły średniej – uwagi metodyczne 50
Przykład komentarza problemowego (Pieśń o Rolandzie, strofy 174-176) 66
Przykład ćwiczenia wdrażającego (oda Do Mecenasa Horacego) 73

 

II. Eksplikacje wybranych tekstów 88

 

Starożytność
Aleksander Wit LABUDA: Tarcza Achillesa. Urywek Iliady Homera 88
Małgorzata CZERMIŃSKA: Arystoteles o tragedii. Fragment Poetyki 98
Jacek ŁUKASIEWICZ: Tadeusz Różewicz Prawa i obowiązki 108
Anna SZURCZAK: "Uwertura" z Niobe Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 119

 

Średniowiecze
Bogusław BEDNAREK: Śmierć Rolanda. Fragment Pieśni o Rolandzie 132
Jerzy TARNACKI: Opis ziemi polskiej. Fragment Kroniki Galla tzw. Anonima 147
Ryszard WAKSMUND: Śmierć świętego Aleksego. Fragment Legendy o świętym Aleksym 157
Dariusz DYBEK: Groteskowy łowca. Epizod Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią 170
Elżbieta SKIBIŃSKA, Marcin CIEŃSKI: O Balladzie iaką Willon napisał na prośbę swey matki, aby ubłagać łaski Nayświetszej Panny 185
Władysław DYNAK: Miron Białoszewski Stara pieśń na Binnarową 198

 

Odrodzenie
Ireneusz SIKORA: O zasadach filozofii stoickiej. Leopold Staff Marek Aureliusz mówi 211
Jacek SOKOLSKI: Tren XI Jana Kochanowskiego 221
Aleksandra KUKLA: Jana Kochanowskiego pieśń poety. Pieśń XXIV [Niezwykłym i nieleda piórem opatrzony...] 229
Gertruda WICHARY: Mikołaja Sępa Szarzyńskiego Sonet IV O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem 238
Violeta MACHAJSKA: Ojczyzna jak okręt. Fragment Kazań sejmowych Piotra Skargi 245

 

Barok
Piotr SAWICKI: Przed walką z wiatrakami. Fragment Don Kichota Miguela de Cervantesa 256
Ewa KIRAGA: "Teraz wiem, co jest miłość!" - pieśń Hipolita z Roksolanek Szymona Zimorowica 266
Jadwiga KOTARSKA: W barokowym wirydarzu. Ogród miłości Jana Andrzeja Morsztyna 277
Joanna PYSZNY: O wierszu Wisławy Szymborskiej Kobiety Rubensa 288

 

Oświecenie
Elżbieta SKIBIŃSKA: Portret Kubusia. Wolność jednostki w powieści Denisa Diderota Kubuś Fatalista i jego pan 299
Marcin CIEŃSKI: O rolnictwie, praktyce i teorii. Ignacy Krasicki Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki 308
Marcin CIEŃSKI: Ignacy Krasicki Do ... [Rzadki jest dobry przykład...] 320
Przemysława MATUSZEWSKA: Wilk i baranek Stanisława Trembeckiego 331
Waldemar CZECHOWSKI-JAMROZIŃSKI: Fircyk w zalotach Franciszka Zabłockiego (akt III, scena 10) 342
Antoni MACKIEWICZ: O wierszu Franciszka Karpińskiego Do Justyny. Tęskność na wiosnę 358
Antoni MACKIEWICZ: Pieśń o Narodzeniu Pańskim Franciszka Karpińskiego 368

 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)