Tutorzy

 

rok 2021/2022

Filologia francuska

Studia licencjackie

I rok FL: dr Tomasz Szymański

II rok FL: dr Patrycja Krysiak

III rok FL: dr Joanna Kotowska-Mizniak

Studia magisterskie

I rok FM: dr Kaja Gostkowska

II rok FM: dr Agata Rębkowska-Kieseler

Filologia hiszpańska

Studia licencjackie

I rok HL: mgr David Monzó Campos

II rok HL: dr Aleksander Trojanowski

III rok HL: dr hab. Ewa Kulak

Studia magisterskie

I rok HM: dr hab. Marlena Krupa

II rok HM: dr Agata Draus-Klobucka

Italianistyka

Studia licencjackie

I rok: mgr Monika Szmulewska

II rok: dr Maurizio Mazzini

III rok: dr Davide Artico

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)