Tutorzy

rok 2019/2020

Filologia francuska

Studia licencjackie

I rok FL: dr Małgorzata Tomicka

II rok FL: dr Tomasz Wysłobocki

III rok FL: dr Aleksander Wiater

Studia magisterskie

I rok FM: dr Agata Rębkowska-Kieseler

II rok FM: dr Witold Ucherek

 

Filologia hiszpańska

Studia licencjackie

I rok HL: dr hab. Ewa Kulak

II rok HL: dr Marlena Krupa

III rok HL: dr Agata Draus-Klobucka

Studia magisterskie - stacjonarne

I rok HM: dr Łukasz Smuga

II rok HM: dr hab. Justyna Ziarkowska, prof. nadzw. UWr

Italianistyka

I rok: mgr Monika Szmulewska

II rok: dr Gabriele La Rosa

III rok: dr hab. Justyna Łukaszewicz

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)