Tomasz Wysłobocki, "Obywatelki. Kobiety w przestrzeni publicznej we Francji przełomu wieków XVIII i XIX", Universitas, Kraków 2014.

Tomasz Wysłobocki, "Obywatelki. Kobiety w przestrzeni publicznej we Francji przełomu wieków XVIII i XIX", Universitas, Kraków 2014.

 

  Obywatelki male2
    

Tomasz Wysłobocki zaprasza czytelnika do fascynującej podróży po wydarzeniach rewolucji francuskiej widzianych z perspektywy kobiet oraz myślicieli francuskiego oświecenia, którzy się nad „kwestią kobiecą” pochylali. Na podstawie tekstów z epoki (wspomnień, raportów, traktatów, „kajetów skarg”) od 1789 roku aż do uchwalenia Kodeksu Cywilnego (1804), Autor ukazał inne, mało znane oblicze tego burzliwego okresu historii Francji. Na kartach tej książki, napisanej ze znawstwem i swadą, ożywają kobiece postaci – obok znanych, jak Maria Antonina i pani Roland, wyłaniają się z cienia pierwsze francuskie wojujące feministki, jak Olympe de Gouges i Théroigne de Méricourt. Dla polskiego czytelnika jest to niepowtarzalna okazja zanurzenia się w ten wyjątkowy rozdział historii.

 

prof. Regina Bochenek-Franczakowa 

(Uniwersytet Jagielloński)

 

 Na stronie wydawnictwa Universitas, książkę Obywatelki można również zakupić w formie elektronicznej w pliku PDF: http://www.universitas.com.pl/ksiazka/Obywatelki__Kobiety_w_przestrzeni_publicznej_we_Francji_przelomu_wiekow_XVIII_i_XIX_3344.html

 Spis treści:

 

1. Wprowadzenie

2. Motywacja

 
3. Krótko o materiałach źródłowych 

4. Cele i wyzwania

5. Stan badań 

6. Przestrzeń i opinia publiczna 

7. Kobieta w filozofii francuskiego oświecenia 

7.1. Encyklopedia Diderota i d’Alemberta 

7.2. Słownik Akademii Francuskiej 
7.3. Historia naturalna de Buffona 
7.4. Słownik filozoficzny Woltera
7.5. Poglądy filozoficzne Jana Jakuba Rousseau 
7.6. Okiem lekarza-moralisty Pierre’a Roussela 
7.7. Thomas, Diderot, Galiani i pani d’Épinay – oświeceniowy spór 
7.8. Podsumowanie 

 

8. Życie kobiety 

8.1. Kobiety z rodzin drobnomieszczańskich 

8.1.1. Kobieta zaradna
8.1.2. Kobieta niewyedukowana i nieczuła 
8.1.3. Kobieta pracująca 
8.1.4. Kobieta zależna 

8.2. Kobiety z bogatszych warstw społecznych

8.2.1. Śmiertelne niemowlęctwo 
8.2.2. Zaniedbane dzieciństwo
8.2.3. Nieszczęsne małżeństwo 
8.2.4. Pani domu czy służąca?

8.3. Kobiety samotne – wyjątki potwierdzające regułę 

8.3.1. Niezamężne 
8.3.2. Wdowy 

8.4. Podsumowanie 

 

9. Zanim przejdziemy do analizy źródłowej…

10. U źródeł rewolucji francuskiej – Stany Generalne

10.1. Kontekst historyczny 
10.2. Francuzki się skarżą 

10.2.1. Kobiet sprawy zawodowe 
10.2.2. Kobiety w obronie wspólnej sprawy 
10.2.3. Kobiety też są obywatelkami 
10.2.4. Deklaracja praw człowieka i obywatela nie dla kobiet? 
10.2.5. Kobiety żądają reprezentacji politycznej 
10.2.6. Kobiety oddają, co mają 
10.2.7. Kobiety w służbie cywilnej Francji 
10.2.8. Kobiety do domu

10.3. Podsumowanie

 

11. 1791–1792: Ostatnie chwile monarchii – zwycięstwo idei republikańskich

11.1. Kontekst historyczny
11.2. Czy można powstrzymać rewolucję? 

11.2.1. „Moja żona, jak mój pies, należy do mnie...” 
11.2.2. Etta Palm-Aelders – zmobilizować kobiety 
11.2.3. Olimpia de Gouges – Deklaracja praw kobiety i obywatelki 
11.2.4. Kobiety w czynie społecznym 
11.2.5. Kobiety żądają broni 

11.3. Podsumowanie

 

12. Radykalizacja nastrojów – rewolucyjny Terror

12.1. Kontekst historyczny 
12.2. 1793 – „Straszliwy rok” dla kobiet 

12.2.1. Mężczyźni w obronie kobiet 
12.2.2. Towarzystwo Rewolucyjnych Obywatelek Republikańskich 
12.2.3. Kobiety przed Trybunałem Rewolucyjnym
11.2.4. „Rewolucje Paryskie” – kobiety na łamach prasy 
12.2.5. Kobieca sprawa upadła przez... modę?

12.3. Podsumowanie

 

13. Zakończyć rewolucję – czasy Dyrektoriatu i Konsulatu 

13.1. Kontekst historyczny – Dyrektoriat 
13.2. Kontekst historyczny – Konsulat
13.3. Krok w tył
13.3.1. Czy kobiety mają rozum?
13.3.2. Czy kobiety potrzebują edukacji? 
13.3.3. Żona winna być mężowi posłuszna – Kodeks cywilny 
13.4. Podsumowanie 

 

14. Konkluzja

15. Bibliografia – źródła 

Stany Generalne 
Monarchia konstytucyjna 
Terror 
Dyrektoriat i Konsulat 

 

16. Bibliografia – opracowania 

Przestrzeń publiczna 
Oświecenie (varia) 
Historia kobiet
Historia Francji i rewolucji francuskiej 

 

17. Noty biograficzne mniej znanych postaci pojawiających się w książce

Indeks nazwisk

 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)