STUDIA ROMANISTYCZNE - studia II stopnia (magisterskie)

 

Studia romanistyczne, studia stacjonarne II stopnia (magisterskie)

OPIS KIERUNKU

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI

HARMONOGRAM REKRUTACJI

DOKUMENTY

ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW

REKRUTUJ SIĘ

LIMITY PRZYJĘĆ W REKRUTACJI 2023/2024

Dyplom polski: 64 | Dyplom zagraniczny: 8 | Cudzoziemcy: 6
 
SPECJALNOŚĆ
translatorska (opcjonalna)
 
SEMINARIA MAGISTERSKIE
językoznawcze, literaturoznawcze, przekładoznawcze
 
KOMISJA
Przewodniczący: dr hab. Witold Ucherek, prof. UWr
Wiceprzewodnicząca: dr Magdalena Krzyżostaniak
Sekretarz: dr Aleksander Trojanowski (aleksander.trojanowski2@uwr.edu.pl)
Egzaminatorzy: dr Aline Sławik, dr David Monzó Campos
 
ADRES I NUMER TELEFONU WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ
pl. Bp. Nankiera 4, 50-140 Wrocław, pokój 4.1
tel. +48 71 375 27 50 (w godzinach wyznaczonych dyżurów)
 
DYŻURY TELEFONICZNE
poniedziałki 10:55-11:55 / środy 12:40-13:40
 
20 września 2023 r.; godz. 9.00-13.00
21 września 2023 r.; godz. 9.00-13.00
 
Wszystkie informacje dostępne są w SERWISIE REKRUTACYJNYM UWr.
Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)