Studia II stopnia (magisterskie)

 

Filologia hiszpańska, studia stacjonarne II stopnia (magisterskie)

OPIS KIERUNKU

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI

HARMONOGRAM REKRUTACJI

DOKUMENTY

ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW

REKRUTUJ SIĘ

LIMITY PRZYJĘĆ

Limit przyjęć w rekrutacji na rok 2021/2022 na kierunek Filologia hiszpańska wynosi 32 osoby, w tym: Polacy z dyplomem polskim: 25, Polacy z  dyplomem zagranicznym: 4, cudzoziemcy: 3.

SEKRETARZ KOMISJI

dr Aleksander Trojanowski (aleksander.trojanowski2@uwr.edu.pl)

ADRES I NUMER TELEONU WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ
pl. Bp. Nankiera 4, 50-140 Wrocław, pokój 3.2
tel. +48 71 375 24 36 (w godzinach wyznaczonych dyżurów)

DYŻURY TELEFONICZNE W CZERWCU:
Poniedziałki w godz. 9.00 – 11.00
DYŻURY TELEFONICZNE W LIPCU I WE WRZEŚNIU:
Poniedziałki, środy, piątki w godz. 10.00-13.00

TERMINY I GODZINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
21,22,23 września, godz. 10-12

Zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 reguluje Zarządzenie Nr 65/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2021 r.
Procedury zostały też opisane w Vademecum Kandydata, gdzie można znaleźć harmonogram rekrutacji, słowniczek pojęć oraz wiele innych praktycznych informacji.

Wszystkie informacje dotępne są w SERWISIE REKRUTACYJNYM UWr.

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)