Studia

 

Wyjazdy na studia to najpopularniejsza forma studenckiej mobilności. O wyjazd mogą starać się studenci od I roku studiów pierwszego lub drugiego stopnia oraz doktoranci kształcący się na Stacjonarnych Studiach Doktoranckich lub w Kolegium Doktorskim Wydziału Filologicznego. Rekrutacja odbywa się zawsze po semestrze zimowym i dotyczy wyjazdów na kolejny rok akademicki (semestry zimowy i letni). Dokładne daty i warunki rekrutacji oraz lista dostępnych miejsc wyjazdu są dostępne u koordynatorów instytutowych programu i na stronach jednostek Wydziału.

Informacje o programie na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej.

Wszystkie wyjazdy są obsługiwane w nowej bazie Biura Współpracy Międzynarodowej => Wejście do bazy

Rekrutacja na wyjazdy w roku akademickim 2022/2023

Termin składania dokumentów: skany dokumentów należy przesłać na adres mailowy koordynatorki katarzyna.wozniak3@uwr.edu.pl do 28 lutego 2022 roku.

Dokumentacja powinna zawierać (dokumenty w języku polskim):

  • CV (tabelaryczne, wzór dowolny),
  • podanie o przyznanie stypendium (wzór podania) z wyszczególnioną listą 3 jednostek w kolejności od najbardziej pożądanej (spis uczelni),
  • zaświadczenie z dziekanatu o średniej z toku studiów (ze wszystkich dotychczas zaliczonych semestrów) lub wydruk z USOS wszystkich ocen od momentu rozpoczęcia studiów. W przypadku dołączania wydruku z USOS, kandydat samodzielnie oblicza średnią arytmetyczną z tych ocen. W przypadku modułów należy wziąć pod uwagę jedynie oceny z całego modułu i pominąć oceny z jego komponentów. Średnią należy wpisać na wspomnianym wyżej formularzu podania, 
  • oświadczenie dot. wcześniejszych wyjazdów (kapitał mobilności) (wzór oświadczenia).
      

Etapy rekrutacji: 

  • do 28 lutego 2022 – złożenie dokumentów rekrutacyjnych u koordynatora instytutowego. Dokumenty proszę składać elektronicznie. Skan dokumentów można przesyłać mailem na adres katarzyna.wozniak3@uwr.edu.pl (w tytule maila proszę wpisać „Rekrutacja Erasmus”).
  • 02.03.2022 – ogłoszenie wyników rekrutacji na stronie IFR, zakładka Erasmus – Studenci wyjeżdżający – italianistyka oraz przyznanie miejsc wyjazdu w systemie USOSweb. 
  • 02.03–04.03.2022 – akceptacja przyznanych wyjazdów oraz uzupełnienie danych w systemie USOSweb przez studentów. 
  • 05.03.2022 – przekazanie protokołu rekrutacji do Biura Współpracy Międzynarodowej (BWM).
Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)