Specjalność translatorska

 

Specjalność translatorska

Oferowana w ramach studiów romanistycznych specjalność translatorska ma charakter elastyczny, co oznacza, że student/ka może samodzielnie zadecydować, które przedmioty chce realizować i w jakiej kolejności. Warunkiem ukończenia specjalności (potwierdzonej wpisem na dyplomie) jest zaliczenie minimum 7 przedmiotów tłumaczeniowych w ramach przedmiotów do wyboru ze stałej listy.

Możliwe są różne ścieżki realizacji specjalności translatorskiej. Pomocą w odpowiednim zaprojektowaniu własnej ścieżki służy koordynatorka specjalności dr Kaja Gostkowska (kaja.gostkowska@uwr.edu.pl).

Pierwszeństwo wstępu na przedmioty tłumaczeniowe mają osoby, które zadeklarują chęć realizacji specjalności translatorskiej na początku semestru 1. Osoby nie realizujące specjalności mogą zapisywać się na zajęcia w miarę wolnych miejsc.

 

(1) Lista tłumaczeniowych przedmiotów do wyboru ze stałej listy

Przedmioty okołotłumaczeniowe
A. Język polski dla tłumaczy
B. Narzędzia pracy tłumacza
C. Profile zawodowe tłumacza specjalistycznego
Przedmioty okołotłumaczeniowe realizowane są w języku polskim.
W toku studiów oferowane są dwa z trzech powyższych przedmiotów.
W wyjątkowych przypadkach trzeci przedmiot okołotłumaczeniowy może zostać zaoferowany zamiast jednego z czterech przedmiotów tłumaczenia specjalistycznego.
 
Przedmioty tłumaczenia ustnego
Tłumaczenie ustne 1
Tłumaczenie ustne 2
Przedmioty tłumaczenia ustnego oferowane są dla poszczególnych par językowych (francuski i polski / hiszpański i polski / włoski i polski).
Cykl tłumaczenia ustnego można zrealizować w semestrach 1 i 2 lub 3 i 4, a także – np. w przypadku wyjazdu w ramach programu Erasmus – 1 i 4.
Aby móc zapisać się na Tłumaczenie ustne 2, konieczne jest zaliczenie Tłumaczenia ustnego 1.
Realizacja Tłumaczenia ustnego 1 nie zobowiązuje do realizacji Tłumaczenia ustnego 2.
 
Przedmiot tłumaczenia ogólnego
Tłumaczenie pisemne ogólne
Przedmiot oferowany jest dla poszczególnych par językowych (francuski i polski / hiszpański i polski / włoski i polski).
Zaliczenie tego przedmiotu jest warunkiem wstępu na przedmioty tłumaczenia specjalistycznego (zob. poniżej), dlatego zaleca się jego realizację w semestrze 1.
 
Przedmioty tłumaczenia specjalistycznego
A. Tłumaczenie audiowizualne
B. Tłumaczenie literackie
C. Tłumaczenie poświadczone, prawnicze i handlowe
D. Tłumaczenie naukowe i techniczne
Przedmioty tłumaczenia specjalistycznego oferowane są dla poszczególnych par językowych (francuski i polski / hiszpański i polski / włoski i polski).
Aby móc zapisać się na powyższe przedmioty, konieczne jest zaliczenie przedmiotu Tłumaczenie pisemne ogólne.
Kolejność wprowadzania poszczególnych przedmiotów zależy od możliwości organizacyjnych Instytutu Filologii Romańskiej w danym roku i nie musi być identyczna dla każdej z par językowych.
W wyjątkowych przypadkach jeden z czterech przedmiotów tłumaczenia specjalistycznego może zostać zastąpiony przedmiotem okołotłumaczeniowym. W takiej sytuacji oferta przedmiotów tłumaczenia specjalistycznego dla poszczególnych par językowych nie musi być identyczna.
 

(2) Siatka opisująca możliwą kolejność realizacji poszczególnych przedmiotów w kolejnych semestrach

Semestr 1: Student/ka realizuje jeden lub dwa przedmioty z poniższej listy.
Tłumaczenie pisemne ogólne (30 godzin)
Tłumaczenie ustne 1 (30 godzin)
 
Semestr 2: Student/ka realizuje jeden, dwa lub trzy przedmioty z poniższej listy.
Przedmiot okołotłumaczeniowy A, B lub C* (30 godzin)
Przedmiot okołotłumaczeniowy A, B lub C* (30 godzin)
Tłumaczenie specjalistyczne A, B, C lub D* (30 godzin)
Tłumaczenie specjalistyczne A, B, C lub D* (30 godzin)
Tłumaczenie ustne 2 (30 godzin)
 
Semestr 3: Student/ka realizuje jeden, dwa lub trzy przedmioty z poniższej listy.
Tłumaczenie pisemne ogólne (30 godzin)
Tłumaczenie specjalistyczne A, B, C lub D* (30 godzin) 
Tłumaczenie specjalistyczne A, B, C lub D* (30 godzin)
Tłumaczenie ustne 1 (30 godzin)
 
Semestr 4: Student/ka realizuje jeden lub dwa przedmioty z poniższej listy.
Przedmiot okołotłumaczeniowy A, B lub C* (30 godzin) 
Przedmiot okołotłumaczeniowy A, B lub C* (30 godzin)
Tłumaczenie specjalistyczne A, B, C lub D* (30 godzin)
Tłumaczenie specjalistyczne A, B, C lub D* (30 godzin) 
Tłumaczenie ustne 2 (30 godzin)
 
*Kolejność wprowadzania poszczególnych przedmiotów do oferty zależy od możliwości organizacyjnych Instytutu Filologii Romańskiej w danym roku i nie musi być identyczna dla każdej z par językowych.
 
Undefined

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)