SMUGA Łukasz, Wbrew naturze i kulturze. O odmienności w hiszpańskiej prozie homoerotycznej na przełomie XX i XXI wieku, Kraków, Universitas, 2016, s. 269. – Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.

SMUGA Łukasz, Wbrew naturze i kulturze. O odmienności w hiszpańskiej prozie homoerotycznej na przełomie XX i XXI wieku, Kraków, Universitas, 2016.

Heistein

     

Książka Łukasza Smugi porusza zagadnienie odmienności w hiszpańskiej prozie homoerotycznej ostatnich dwóch dekad. Jej celem jest przybliżenie polskiemu czytelnikowi nieznanych w Polsce powieści oraz krytycznoliterackich sporów toczących się wokół hiszpańskiej literatury homoseksualnej.

Autora interesuje przede wszystkim stosunek pisarzy do zastanej tradycji literackiej oraz istniejących w kulturze różnych konceptualizacji homoseksualizmu.

Tytułowe „wbrew naturze i kulturze” nawiązuje do specyficznej sytuacji pisarza homoseksualnego, próbującego wejść w polemikę z negatywnymi stereotypami narzucanymi przez homofobiczny dyskurs i nadać swojej twórczości wywrotowy charakter, w opozycji do kultury głównego nurtu.

 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)