Rekrutacja 2016/2017

 
   W roku akademickim 2016/2017 studia nie zostaną uruchomione ze względu na niewystarczającą liczbę kandydatów.
 

Termin składania dokumentów

Termin rejestracji internetowej: 1–15.09.2016 r.

Termin składania podań: 1–15.09.2016 r.

Termin testu: 6 września 2016, godz. 10.00.

Sposób rejestracji i składania dokumentów

Kandydatów na Podyplomowe Studia Kształcenia Tłumaczy Języków Romańskich prosimy o zarejestrowanie się na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

 

Po zarejestrowaniu należy dostarczyć dokumenty aplikacyjne do Instytutu Filologii Romańskiej (do dr Jagody Cook).   

Można to zrobić osobiście (po uprzednim umówieniu się mailowo studia.dla.tlumaczy@gmail.com lub telefonicznie 512 394 508).

Można zostawić dokumenty w przegródce dr Jagody Cook na portierni.

Można też przesłać dokumenty listem poleconym na adres Instytutu na nazwisko dr Jagody Cook.

Grupy językowe

Jeśli zgłosi się odpowiednia liczba kandydatów do każdej z nich, prowadzone będą trzy grupy językowe: francuskahiszpańska włoska.

Dni i godziny zajęć

W roku akademickim 2016/2017 zajęcia będą odbywały się w soboty i niedziele (7 lub 8 zjazdów w semestrze, średnio co drugi tydzień).

 W przypadku odwołania zajęć z powodu nieprzewidzianych okoliczności (np. choroba prowadzącego), zajęcia mogą być odrabiane w terminach ustalonych przez uczestników i prowadzącego.

Termin rozpoczęcia studiów

Zajęcia na studiach podyplomowych rozpoczną się w październiku 2016 r.

Opłaty

W roku akademickim 2016/2017 obowiązywać będzie opłata w wysokości 2900 zł za semestr (5800 zł za rok).

Zasady naboru i wyształcenie kandydata

1) Przy naborze obowiązywać będzie wolny zapis i przyjęcia według kolejności zgłoszeń.

2) Maksymalna liczba osób w grupie językowej: 25.

3) Kandydaci powinni udokumentować:

a) wykształcenie wyższe (dyplom licencjata lub magistra dowolnego kierunku studiów, dyplom inżyniera lub lekarza),

b) znajomość wybranego języka romańskiego (francuskiego, hiszpańskiego lub włoskiego) co najmniej na poziomie B2 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (poziom samodzielności). W wyjątkowych przypadkach zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w celu ustalenia poziomu kompetencji językowych kandydata.

Dyplom licencjata lub magistra filologii hiszpańskiej, romańskiej lub włoskiej stanowi zarazem potwierdzenie znajomości języka.

Wymagane dokumenty

(1) podanie o przyjęcie na Podyplomowe Studia Kształcenia Tłumaczy Języków Romańskich,

(2) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczone ksero dyplomu,

(3) kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe,

(4) podpisane zobowiązanie do terminowego regulowania opłat za kształcenie na studiach podyplomowych,

(5) kserokopię dowodu osobistego,

(6) 2 fotografie o wymiarach 35 mm x 45 mm (bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane imieniem i nazwiskiem),

(7) dokument potwierdzający znajomość wybranego języka przynajmniej na poziomie B2.

Kontakt

Jeżeli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na wszystkie pytania na tej stronie, chętnie odpowiemy na nie mailowo lub telefonicznie:

 

Adres mailowy:  studia.dla.tlumaczy@gmail.com

Kontakt telefoniczny (poniedziałek-piątek, w godz. 9.00-17.00):

dr Jagoda Cook 512 394 508 

dr Regina Solova 509 824 073

 


 

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)