REKRUTACJA

 
Witamy na stronie poświęconej rekrutacji na kierunki oferowane w Instytucie Filologii Romańskiej!
 
Obecnie proponujemy trzy kierunki studiów I stopnia (licencjackich) i jeden kierunek studiów II stopnia (magisterskich).
Wszystkie nasze kierunki studiów są stacjonarne (dzienne).
 
Szczegółowych informacji na temat rekrutacji w IFR na rok akademicki 2023/2024 udzielają sekretarze komisji rekrutacyjnych. 
Piszcie do nich śmiało lub dzwońcie (w godzinach dyżurów)!

FILOLOGIA FRANCUSKA (studia I stopnia)
sekretarz: dr Patrycja Krysiak patrycja.krysiak@uwr.edu.pl
DYŻURY TELEFONICZNE: tel. +48 71 375 26 35 (poniedziałki: 17.00-18.00, Teams; piątki: 10.45-11.45, gabinet 3.3; środy, po 18.00, tylko po wcześniejszym umówieniu)
 
FILOLOGIA HISZPAŃSKA (studia I stopnia)
sekretarz: dr Marta Minkiewicz marta.minkiewicz@uwr.edu.pl
DYŻURY TELEFONICZNE: tel. +48 695 650 668 (wtorki: 12.30-14.30, Teams)
 
ITALIANISTYKA (studia I stopnia)
sekretarz: dr Patrycja Krysiak patrycja.krysiak@uwr.edu.pl
DYŻURY TELEFONICZNE: tel. +48 71 375 26 35 (poniedziałki: 17.00-18.00, Teams; piątki: 10.45-11.45, gabinet 3.3; środy, po 18.00, tylko po wcześniejszym umówieniu)
 
STUDIA ROMANISTYCZNE (studia II stopnia)
sekretarz: dr Aleksander Trojanowski aleksander.trojanowski2@uwr.edu.pl
DYŻURY TELEFONICZNE: tel. +48 71 375 27 50 (poniedziałki: 11:00-12:00; środy: 12.45-13.45, gabinet 4.11)

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przeprowadzająca rekrutację na kierunki studiów I stopnia filologia francuska, filologia hiszpańska, italianistyka:
Przewodnicząca: dr hab. Ewa Kulak
Wiceprzewodnicząca: dr Joanna Jakubowska
Sekretarze: dr Patrycja Krysiak (filologia francuska i italianistyka), dr Marta Minkiewicz (filologia hiszpańska)
Egzaminatorki: dr Agata Sadkowska, dr Magdalena Krzyżostaniak
 
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przeprowadzająca rekrutację na kierunek studiów II stopnia studia romanistyczne:
Przewodniczący: dr hab. Witold Ucherek, prof. UWr
Wiceprzewodnicząca: dr Magdalena Krzyżostaniak
Sekretarz: dr Aleksander Trojanowski
Egzaminatorzy: dr Aline Sławik, dr David Monzó Campos
 
 
Oficjalna strona rekrutacyjna Uniwersytetu Wrocławskiego
Znajdują się tam wszelkie informacje nt. procesu rekrutacyjnego: opis poszczególnych kierunków, szczegółowe zasady rekrutacji na każdy kierunek, tabela opłat oraz harmonogram rekrutacji.
 
Jeśli chcesz przystąpić do postępowania rekrutacyjnego, zarejestruj się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).
 
 
 
Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)