Regina Solová, "Norma i praktyka w przekładzie tekstów skonwencjonalizowanych. Na materiale tłumaczeń poświadczonych z języka polskiego na język fracuski i z języka francuskiego na język polski", Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2013.

Regina Solová, "Norma i praktyka w przekładzie tekstów skonwencjonalizowanych. Na materiale tłumaczeń poświadczonych z języka polskiego na język fracuski i z języka francuskiego na język polski", Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2013.

 

cała okladka      B

Monografia dotyczy norm obowiązujących w przekładzie tekstów skonwencjonalizowanych, będących częstym przedmiotem tłumaczeń poświadczonych. Przedstawia z jednej strony normy preskryptywne, zawarte w publikacjach adresowanych do tłumaczy, oraz normy deskryptywne, określające pewien standard (w sensie 'średniej'), który można odtworzyć na podstawie obserwacji regularnych wyborów tłumaczy.

 

Analiza wyborów dokonywanych przez tłumaczy obejmuje autentyczne przekłady tekstów skonwencjonalizowanych (aktów stanu cywilnego, świadectw, dyplomów, zaświadczeń o niekaralności, umów o pracę, dokumentów samochodowych) z języka francuskiego i na język francuski. Dotyczy sposobów traktowania wybranych elementów werbalnych (tytułów, terminów nacechowanych kulturowo, stereotypowych zdań), jak również elementów niewerbalnych (takich jak typografia, godło państwowe, pieczęć).

 

Adresatami książki są przede wszystkim (przyszli) tłumacze języka francuskiego oraz nauczyciele przekładu.

 

Z czwartej strony okładki:

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)