Redakcja

Version française   ♦  English version   ♦  Strona główna

Redaktorka naczelna: Natalia Paprocka

Sekretarzyni redakcji: Kaja Gostkowska

Komitet Redakcyjny:

Elżbieta Biardzka (zastępczyni redaktorki naczelnej)
Helena Duffy
Ewa Kulak
Justyna Łukaszewicz
Natalia Paprocka
Maja Pawłowska (zastępczyni redaktorki naczelnej)

Elżbieta Skibińska
Witold Ucherek
 

Rada Naukowa:

Członkowie Rady Naukowej czasopisma Romanica Wratislaviensia doradzają w kwestiach dotyczących tematyki kolejnych numerów czasopisma, czuwają nad jego poziomem naukowym, wspomagają proces recenzowania, propagują informacje o czasopiśmie i promują je w swych środowiskach naukowych.

Maciej Abramowicz (Uniwersytet Warszawski)
Katarína Bednárová (Univerzita Komenského v Bratislave)
Krzysztof Bogacki (Uniwersytet Warszawski)
Philippe Bourdin (Université Clermont Auvergne)
Jacques Bres (
Université Paul-Valéry Montpellier 3)
Anna Dutka-Mańkowska (Uniwersytet Warszawski)
Vincent Ferré (Université Paris-Est Créteil Val de Marne)
Greta Komur-Thilloy (Université de Haute Alsace)
Christine Lombez (Université de Nantes)
Fabrice Marsac (Université de Strasbourg, Uniwersytet Opolski)
Maria Papadima (Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών) 
Marie-Anne Paveau (Université Paris 13)
Alain Rabatel (Université de Lyon 1)
Jean-Michel Wittmann (Université de Lorraine)

Redaktorzy językowi:

Xavier Chantry (język francuski)
Gabriele La Rosa (język włoski)
José Luis Losada Palenzuela (język hiszpański)

Wcześniejsi redaktorzy:

Leon Zawadowski (1968)
Mieczysława Sekrecka (1969-1975)
Józef Heistein (1977-1997)
Edmund Sikora (1997-2002)
Elżbieta Skibińska (2002-2023)
Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)