Rady Estudios Hispánicos

English version Spanish version

Redaktorzy czasopisma

Redaktorzy Estudios Hispánicos mają za zadanie planować, kontrolować i zatwierdzać tematykę i zawartość każdego numeru czasopisma przed jego publikacją, dbają o jakość naukową wydawanych tekstów oraz ich zgodność  z charakterem czasopisma. Redaktorzy ściśle współpracują z koordynatorami poszczególnych numerów czasopisma, a także podejmują starania mające na celu rozpowszechnianie czasopisma i jego obecność w najważniejszych bazach danych i na listach czasopism. 

Redaktorzy Estudios Hispánicos
dr hab. Justyna ZIARKOWSKA, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski
dr José Luis LOSADA PALENZUELA, Uniwersytet Wrocławski

Sekretarz redakcji

mgr Aleksander TROJANOWSKI, Uniwersytet Wrocławski

Redaktorzy pomocniczy
dr hab. Ewa Krystyna KULAK, Uniwersytet Wrocławski
dr Marlena KRUPA, Uniwersytet Wrocławski
dr Łukasz SMUGA, Uniwersytet Wrocławski

dr Justyna WESOŁA, Uniwersytet Wrocławski
 

Redaktor językowy
dr José Luis LOSADA PALENZUELA, Uniwersytet Wrocławski

Rada Naukowa

Członkami Rady Naukowej Estudios Hispánicos są wybitni specjaliści w dziedzinie hispanistyki, z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Rada Naukowa ma za zadanie gwarantować wysoki poziom naukowy czasopisma, pełnić funcje doradcze, zwłaszcza w zakresie polityki wydawniczej, a także promować rozpowszechnianie czasopisma w międzynarodowym środowisku naukowym, wspomagając nawiązywanie kontaktów z uznanymi badaczami i ekspertami w celu współpracy z nimi w charakterze autorów i recenzentów.

Beata BACZYŃSKA (Uniwersytet Wrocławski, Polska),
Julia BUTIŃÁ JIMÉNEZ (Universidad Nacional de Educación a Distancia, Hiszpania),
Kenji INAMOTO (Doshisha University, Japonia).
Jan KIENIEWICZ (Uniwersytet Warszawski, Polska),
Stewart KING (Monash University, Australia),
A. Robert LAUER (The University of Oklahoma, USA),
Begoña LÓPEZ BUENO (Universidad de Sevilla, Hiszpania),
Evelyne MARTIN-HERNANDEZ (Université Blaise Pascal, Francja),
Fernando PRESA GONZÁLEZ (Universidad Complutense de Madrid, Hiszpania),
Anna SAWICKA (Uniwersytet Jagielloński, Polska),
Manfred TIETZ (Ruhr-Universität Bochum, Republika Federalna Niemiec).

Rada Recenzencka (Consejo Asesor)

Rada Recenzencka Estudios Hispánicos składa się z uznanych badaczy reprezentujących różne dyscypliny i gałęzie hispanistyki, związanych z jednostkami naukowymi spoza Uniwersytetu Wrocławskiego. Rolą członków Rady jest przede wszystkim ocena prac składanych do druku w czasopiśmie oraz konsultowanie kwestii naukowych z członkami redakcji.

Alfabetyczna lista recenzentów publikowana jest corocznie w Estudios Hispánicos oraz na stronie internetowej czasopisma.

 

 

Vol. 26 (2018)

María ÁLVAREZ DE LA GRANJA (Universidade de Santiago de Compostela, España), Maria BOGUSZEWICZ (Uniwersytet Warszawski, Polonia), Beata BRZOZOWSKA-ZBURZYŃSKA (Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polonia), Maksymilian DROZDOWICZ (Ostravská univerzita v Ostravě, República Checa), Maria FILIPOWICZ-RUDEK (Uniwersytet Jagielloński, Polonia), Xoán Manuel GARRIDO VILARIÑO (Universidade de Vigo, España), Carme GREGORI SOLDEVILA (Universitat de València, España), José Ismael GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España), Fernando GUZMÁN SIMÓN (Universidad de Sevilla, España), Ana María IGLESIAS ÁLVAREZ (Universidade de Vigo, España), Bernadette HIDALGO BACHS (Université Blaise Pascal, Francia), Francisco Javier JUEZ GÁLVEZ (Universidad Complutense de Madrid, España), Filip KUBIACZYK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polonia), Fernando LARRAZ ELORRIAGA (Universidad de Alcalá, España), Adriana LAMOSO (Universidad Nacional del Sur, Argentina), Barbara ŁUCZAK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polonia), Bénédicte MATHIOS (Université Blaise Pascal, Francia), Tadeusz MIŁKOWSKI (Uniwersytet Warszawski, Polonia), Claudia NICKEL (Georg-August-Universität Göttingen, Alemania), Jesús PERIS LLORCA (Universitat de València, España), Georg PICHLER (Universidad de Alcalá, España), Magda POTOK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polonia), Ewelina SZYMONIAK (Uniwersytet Śląski, Polonia), Daria URZĘDOWSKA-CHAVES (Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polonia), Ksenija VULOVIĆ (Univerzitet u Beogradu, Serbia)

Vol. 25 (2017)

Albrecht BUSCHMANN (Universität Rostock, Alemania), Ángel Enrique DÍAZ-PINTADO HILARIO (Universidad de Granada, España), Joaquim ESPINÓS FELIPE (Universitat d’Alacant, España), Olga GLONDYS (Universitat Autònoma de Barcelona, España), Antonio Gómez López-Quiñones (Dartmouth College, New Hampshire), Helena GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Universitat de Barcelona, España), Lola GONZÁLEZ MARTÍNEZ (Universitat de Lleida, España), Alfons GREGORI I GOMIS (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polonia), Fernando GUZMÁN SIMÓN (Universidad de Sevilla, España), Max HIDALGO NÁCHER (Universitat Autònoma de Barcelona, España), Francisco Javier JUEZ GÁLVEZ (Universidad Complutense de Madrid, España), Marta KOBIELA-KWAŚNIEWSKA (Uniwersytet Śląski, Polonia), Barbara ŁUCZAK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polonia), Ewa ŁUKASZYK (Uniwersytet Warszawski, Polonia), Bénédicte MATHIOS (Université Blaise Pascal, Francia), Małgorzata NALEWAJKO (Uniwersytet Warszawski, Polonia), Ewa NAWROCKA (Uniwersytet Jagielloński, Polonia), Fernando PRESA GONZÁLEZ (Universidad Complutense de Madrid, España), Amán ROSALES RODRÍGUEZ (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polonia), Vicent Manuel SALVADOR LIERN (Universitat Jaume I, España), Javier SÁNCHEZ ZAPATERO (Universidad de Salamanca, España), Krzysztof SMOLANA (Uniwersytet Warszawski, Polonia), Ewelina SZYMONIAK (Uniwersytet Śląski, Polonia), Marcella TRAMBAIOLI (Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, Italia), Dolores VILAVEDRA FERNÁNDEZ (Universidade de Santiago de Compostela, España), Josep-Antoni YSERN I LAGARDA (Universidad Nacional de Educación a Distancia, España)

Vol. 24 (2016)

Manuel ALMEIDA SUÁREZ (Universidad de la Laguna, España), Icíar ALONSO ARAGUÁS (Universidad de Salamanca, España), Marek BARAN (Uniwersytet Łódzki, Polonia), Grzegorz BĄK (Universidad Complutense de Madrid, España), Gerardo BELTRÁN CEJUDO (Uniwersytet Warszawski, Polonia), Miguel Ángel BERNAL-MERINO (University College London, Reino Unido), Marzena CHROBAK (Uniwersytet Jagielloński, Polonia), Ángel Enrique DIAZ-PINTADO HILARIO (Universidad de Granada, España), Maksymilian DROZDOWICZ (Ostravská univerzita, República Checa), Roger FRIEDLEIN (Ruhr Universität Bochum, Alemania), Xoan Manuel GARRIDO VILARIÑO (Universidad de Vigo, España), Paula IGAREDA (Universitat Autònoma de Barcelona, España), Olga JULIÁN MARISCAL (Universidad de Sevilla, España), Barbara ŁUCZAK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polonia), Bénédicte MATHIOS (Université Blaise Pascal, Francia), Małgorzata NALEWAJKO (Uniwersytet Warszawski, Polonia), Wiaczesław NOWIKOW (Uniwersytet Łódzki, Polonia), Piotr SAWICKI (Uniwersytet Wrocławski, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu Polonia), Carsten SINNER (Universität Leipzig, Alemania), Barbara STAWICKA-PIRECKA (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polonia), Włodzimierz SZYMANIAK (Universidade Jean Piaget de Cabo Verde, República de Cabo Verde), Encarnación TABARES PLASENCIA (Universität Leipzig, Alemania), Cezary TARACHA (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polonia), Jesús TORRES DEL REY (Universidad de Salamanca, España), Roberto VALDEÓN GARCÍA (Universidad de Oviedo, España), Ana de ZABALLA BEASCOECHEA (Universidad del País Vasco, España), Miguel ZUGASTI (Universidad de Navarra, España).

 

 

 

 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)