Przygotowanie do zawodu nauczyciela

 

Kształcenie modułowe: przygotowanie do zawodu nauczyciela

Realizacja Kształcenia modułowego: przygotowanie do zawodu nauczyciela dla pierwszego języka romańskiego (w wymiarze 375 godzin + 60 godzin praktyki dydaktycznej) ma charakter opcjonalny i uprawnia do nauczania w typach szkół i placówkach określonych Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Realizacja Kształcenia modułowego: przygotowanie do zawodu nauczyciela nie zwalnia z konieczności zaliczenia przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów do wyboru przewidzianych w planie studiów dla kierunku studia romanistyczne. Wyjątek stanowią moduły: Dydaktyka języka romańskiego I (45 godz., 3 ECTS) i Dydaktyka języka romańskiego II (45 godz., 3 ECTS), które mogą być realizowane jako przedmioty do wyboru. Aby móc zapisać się na moduł Dydaktyka języka romańskiego II, konieczne jest zaliczenie modułu Dydaktyka języka romańskiego I.

Semestr 1
Psychologia dla nauczycieli (15 godzin)
Psychologia rozwoju człowieka (15 godzin)
Pedagogika dla nauczycieli (15 godzin)
Pedagogika dla nauczycieli (15 godzin)
Wspomaganie rozwoju dziecka i dysharmonie rozwojowe (15 godzin)
 
Semestr 2
Elementy prawa oświatowego i bezpieczeństwo w szkole (15 godzin)
Psychologiczne podstawy pracy nauczyciela (30 godzin)
Pedagogiczne podstawy pracy nauczyciela (15 godzin)
Pedagogika – uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (30 godzin)
Podstawy dydaktyki (15 godzin)
Dydaktyka języka romańskiego – założenia teoretyczne I (15 godzin)
Dydaktyka języka romańskiego – praktyka nauczania I (30 godzin)
 
Semestr 3
Emisja głosu (15 godzin)
Dydaktyka języka romańskiego – założenia teoretyczne II (15 godzin)
Dydaktyka języka romańskiego – praktyka nauczania II (30 godzin)
Podstawy dydaktyki (30 godzin)
Praktyka psychologiczno-pedagogiczna (śródroczna) (30 godzin)
Praktyka dydaktyczna (ciągła) (60 godzin)
 
Semestr 4
Kompetencje psychologiczno-pedagogiczne nauczyciela (30 godzin)
 
Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)