Program studiów

 

Program studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku filologia francuska

SYLABUSY zajęć na kierunku filologia francuska (broszurka, plik PDF)

Program studiów obowiązujący wszystkie osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2020/2021 i później (wspólny dla ścieżki A i B):

Siatka godzin A+B

Program studiów obowiązujący wszystkie osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2019/2020 (wspólny dla ścieżki A i B):

Siatka godzin A+B

Program studiów obowiązujący wszystkie osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2018/2019 (wspólny dla ścieżki A i B):

Siatka godzin A+B

Program studiów obowiązujący wszystkie osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2017/2018 (wspólny dla ścieżki A i B):

Siatka godzin A+B

Program studiów obowiązujący wszystkie osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2016/2017 (wspólny dla ścieżki A i B):

Siatka godzin A+B

Program studiów obowiązujący wszystkie osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2015/2016 (wspólny dla ścieżki A i B):

Siatka godzin A+B

Program studiów obowiązujący wszystkie osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2014/2015 (wspólny dla ścieżki A i B):

Siatka godzin A+B

Program studiów obowiązujący wszystkie osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2013/2014 (wspólny dla ścieżki A i B):

Siatka godzin A+B

SYLABUSY (plik PDF do pobrania)

Programy studiów obowiązujące wszystkie osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2012/2013 lub wcześniej (z podziałem na ścieżki A i B):

Sylabus A

Sylabus B

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)