Program studiów

 

Program studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku filologia francuska

 

Program studiów obowiązujący wszystkie osoby, które rozpoczną studia w roku akademickim 2023/2024 (zatw. przez Senat UWr 24.05.2023):

Program studiów (ścieżka A i B) | SYLABUSY (broszurka, plik PDF) | SYLABUSY (broszurka, plik DOCX)

Program studiów obowiązujący wszystkie osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2022/2023 (zatw. przez Senat UWr 23.06.2021):

Program studiów (ścieżka A i B) | SYLABUSY (broszurka, plik PDF)

Program studiów obowiązujący wszystkie osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2021/2022 (zatw. przez Senat UWr 23.06.2021):

Program studiów (ścieżka A i B)

Program studiów obowiązujący wszystkie osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2020/2021:

Program studiów (ścieżka A i B)

Program studiów obowiązujący wszystkie osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2019/2020:

Program studiów (ścieżka A i B)

Program studiów obowiązujący wszystkie osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2018/2019:

Program studiów (ścieżka A i B)

Program studiów obowiązujący wszystkie osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2017/2018:

Siatka godzin A+B

Program studiów obowiązujący wszystkie osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2016/2017:

Siatka godzin A+B

Program studiów obowiązujący wszystkie osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2015/2016:

Siatka godzin A+B

Program studiów obowiązujący wszystkie osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2014/2015:

Siatka godzin A+B

Program studiów obowiązujący wszystkie osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2013/2014:

Siatka godzin A+B | SYLABUSY (plik PDF do pobrania)

Programy studiów obowiązujące wszystkie osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2012/2013 lub wcześniej (z podziałem na ścieżki A i B):

Sylabus A | Sylabus B

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)