Program studiów

Program studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku filologia hiszpańska

Uwaga: od roku akademickiego 2022/2023 kształcenie w zakresie filologii hiszpańskiej II stopnia będzie odbywało się w ramach nowego kierunku STUDIA ROMANISTYCZNE. Więcej informacji na temat kierunku: TUTAJ.

SYLABUSY zajęć na kierunku Filologia hiszpańska (dostępne w USOS)

Program studiów obowiązujący wszystkie osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2021/2022 i później (zatw. przez Senat UWr 23.06.2021):

Program studiów z siatkami godzin dla wszystkich specjalności

Program studiów obowiązujący wszystkie osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2020/2021:

Program studiów z siatkami godzin dla wszystkich specjalności

Program studiów obowiązujący wszystkie osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2019/2020:

Program studiów z siatkami godzin dla wszystkich specjalności

Program studiów obowiązujący wszystkie osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2018/2019:

Program studiów z siatkami godzin dla wszystkich specjalizacji

Program studiów obowiązujący wszystkie osoby, rozpoczynające studia w roku akademickim 2017/2018:

Program studiów z siatkami godzin dla wszystkich specjalizacji

Program studiów obowiązujący wszystkie osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2016/2017:

Program studiów z siatkami godzin dla wszystkich specjalizacji

Program studiów obowiązujący wszystkie osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2015/2016:

Program studiów z siatkami godzin dla wszystkich specjalizacji

Program studiów obowiązujący wszystkie osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2014/2015:

Program studiów z siatkami godzin dla wszystkich specjalizacji

SYLABUSY (plik PDF do pobrania)


Program studiów obowiązujący wszystkie osoby, które rozpocznęły studia w roku akademickim 2013/2014:

Siatka godzin studiów magisterskich (od 2013)

SYLABUSY (plik PDF do pobrania)


Programy studiów obowiązujące wszystkie osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2012/2013 lub wcześniej:

Siatka godzin studiów magisterskich

Siatka godzin studiów magisterskich MISH

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)