Program studiów

Program studiów obowiązujący studentów, rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018
Program
SYLABUSY (plik PDF do pobrania)
Program studiów składa się z:
1) grupy treści podstawowych – przedmiotów obowiązkowych obejmujących praktyczną naukę języka hiszpańskiego.
2) grupy treści kierunkowych, w skład której wchodzą przedmioty obowiązkowe (m.in. współczesna literatura hiszpańska i ibeoamerykańska, literatura porównawcza, język i kultura Portugalii, cywilizacja Półwyspu Iberyjskiego, cywilizacja Ameryki Łacińskiej, seminarium magisterskie) oraz przedmioty specjalizacyjne, które wybiera student (według określonych w programach studiów zasad) z przedstawianej corocznie oferty Instytutu. Przedmioty specjalizacyjne wybierane są w ramach dwóch ścieżek tematycznych: ścieżki literaturoznawczo-medialnej oraz językoznawczo-tłumaczeniowej.
 
Program studiów obowiązujący studentów, ktorzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013
Program studiów obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014
Lista zajęć specjalizacyjnych

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)