Program studiów

 

Program studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku filologia hiszpańska

SYLABUSY zajęć na kierunku Filologia hiszpańska (dostępne w USOS)

Program studiów obowiązujący wszystkie osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2021/2022 i później (zatw. przez Senat UWr 23.06.2021):

Program studiów

Program studiów obowiązujący wszystkie osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2020/2021 i później (scieżka A i ścieżka B)

Program studiów

Program studiów obowiązujący wszystkie osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2019/2020 (scieżka A i ścieżka B)

Program studiów

Program studiów obowiązujący wszystkie osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2018/2019 (scieżka A i ścieżka B)

Program studiów

Program studiów obowiązujący wszystkie osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2017/2018 (ścieżka A i scieżka B)

Program studiów

Program studiów obowiązujący wszystkie osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2016/2017 (ścieżka A i scieżka B)

Program studiów

Program studiów obowiązujący wszystkie osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2015/2016 (ścieżka A i scieżka B)

Program studiów

Program studiów obowiązujący wszystkie osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2014/2015 (ścieżka A i scieżka B)

Program studiów

Siatki godzin (ścieżka A i B)

SYLABUSY (plik PDF do pobrania)

Program studiów obowiązujący wszystkie osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2013/2014 (wspólny dla ścieżki A i B):

Siatka godzin A+B

SYLABUSY (plik PDF do pobrania)

Programy studiów obowiązujące wszystkie osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2012/2013 lub wcześniej (osobny dla ścieżki A i B):

Pakiet informacyjny, filologia hiszpańska stacjonarne licencjackie A 

Pakiet informacyjny, filologia hiszpańska stacjonarne licencjackie B 

Siatka godzin, ścieżka A 

Siatka godzin, ścieżka B

Siatka godzin, MISH A 

Siatka godzin, MISH B

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)