Program MOST

most logo

 

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu polskich uczelni partnerskich.

Koordynatorzy programu MOST w Instytucie Filologii Romańskiej:

- fil. francuska - dr hab. Witold Ucherek

- fil. hiszpańska - dr Monika Głowicka

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.

 

O miejsce z MOST-owej oferty mogą się ubiegać :

studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich;

studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia;

studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;

– doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

 

Rekrutacja na MOST odbywa się dwa razy w roku:

od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)

od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)

W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link https://most.uka.uw.edu.pl/, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

 

Wszelkie szczegóły na temat Programu dostępne są na www.most.amu.edu.pl

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)