Program IDUB

 

Poniżej przedstawiamy listę pracowników Instytutu Filologii Romańskiej, którzy zostali beneficjentami konkursów w ramach Inicjatywy Doskonałości - Uczelnia Badawcza (IDUB):

 

Finansowanie kosztów publikacji, tłumaczeń, korekt językowych / Finansowanie otwartego dostępu:

 • Łukasz Smuga (2021)

 • Anna Kuźnik (2022 x 2; łącznie 1 rozdział w monografii wieloautorskiej i 3 artykuły)

 

Granty na badania wstępne:

 • Marcin Kurek (2022)

 • José Luis Losada Palenzuela (2021)

 • Justyna Łukaszewicz (2022)

 • Agata Rębkowska-Kieseler (2020)

 • Regina Solovà (2020)

 • Tomasz Wysłobocki (2020)

 • Justyna Ziarkowska (2020)

 

Konkurs na dodatki czasowe:

 • Anna Kuźnik (2021, 2022)

 • Natalia Paprocka (2022)

 • Elżbieta Skibińska-Cieńska (2022)

 • Justyna Ziarkowska (2022)

 

Konkurs na dodatki jednorazowe:

 • Beata Baczyńska (2021)

 • José Luis Losada Palenzuela (2022)

 • Helena Duffy (2022)

 

Niższe pensum:

 • Elżbieta Biardzka (2020, 2022)

 • Zuzanna Bułat-Silva (2020, 2021)

 • Helena Duffy (2021, 2022)

 • Monika Grabowska (2021)

 • Marcin Kurek (2022)

 • Anna Kuźnik (2021)

 • José Luis Losada Palenzuela (2021)

 • Justyna Łukaszewicz (2020, 2021)

 • Natalia Paprocka (2021, 2022)

 • Regina Solovà (2022)

 • Aleksander Wiater (2022)

 • Katarzyna Woźniak (2022)

 • Tomasz Wysłobocki (2021)

​​​​​​​​​​​​​​

Wspieranie wyjazdów nauczycieli akademickich:

 • Davide Artico (2021)

 • Regina Solovà (2021)

 • Helena Duffy (2021)

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)