Praktyki

 

Ogólnym założeniem praktyk jest przygotowanie studentów do przyszłej pracy. Praktyki pozwalają sprawdzić, w autentycznych sytuacjach i w rzeczywistym otoczeniu społeczno-ekonomicznym, poziom oraz przydatność do tej pory zdobytych kompetencji i wiedzy; pomagają również uzyskać nowe umiejętności oraz wypracować pierwsze kontakty zawodowe.

 

FILOLOGIA FRANCUSKA

Studia magisterskie:
- praktyki pedagogiczne, specjalizacja Przygotowanie do zawodu nauczyciela (opiekun: dr Aleksander Wiater)
- praktyki zawodowe, specjalizacja tłumaczeniowa i filolog francuski w świecie cyfrowym (opiekun praktyk: dr Anna Kuźnik)

 

FILOLOGIA HISZPAŃSKA

Studia magisterskie:
- praktyki pedagogiczne, specjalizacja Przygotowanie do zawodu nauczyciela (opiekun praktyk: dr Ewa Kulak)
- praktyki zawodowe, specjalizacja tłumaczeniowa i filolog hiszpański w świecie cyfrowym (opiekun praktyk: dr Anna Kuźnik)

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)