PLAN ZAJĘĆ - KONSULTACJE

 

PLAN ZAJĘĆ NA SEMESTR LETNI 2017/2018

 

 

KONSULTACJE prosimy sprawdzać na indywidualnych kontach pracowników i doktorantów: http://ifr.uni.wroc.pl/pl/nasz-instytut/pracownicy lub w serwisie USOS: https://usosweb.uni.wroc.pl/

Tablea z dokładnymi terminami oraz miejscami odbywania się zajęć z "DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO".

Prosimy UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z LEGENDĄ DO ZAJĘĆ zamieszczoną pod harmonogramem - należy zwrócić szczególną uwagę na zajęcia, które odbywają się w tym samym czasie dla wielu grup, a które prowadzi wielu nauczycieli naraz!

 

Poniżej znajduje się link do WSTĘPNEGO harmonogramu zajęć dydaktycznych prowadzonych w IFR w semestrze ziomwym 2014/2015. Szczególnie "wrażliwe na zmiany" będą zajęcia wybierane dowolnie przez studentów w ramach zapisów. Ich ostateczna liczba i godziny zostaną uaktualnione po zakończeniu procesu naboru i zapisów. Aktualizacja nastąpi w pierwszych dniach października. Prosimy również o uważane zapoznanie się z legendą i informacjami dodatkowymi zamieszczonymi pod planem zajęć - należy zwrócić uwagę na zajęcia odbywające się w sysemie zmianowym lub co drugi tydzień! Szczgółowa rozpiska zajęć w ramach Drugiego języka romańskiego podana będzie również w pierwszych dniach października.

 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)