PLAN ZAJĘĆ - KONSULTACJE

 

-->>PLAN ZAJĘĆ NA SEMESTR LETNI 2022/2023 <<--

 

1) Prosimy sprawdzić numerację sal przed pierwszymi zajęciami, gdyż może ona ulec zmianie w związku z sytuacją sanitarną.

2) Część przedmiotów jest prowadzona w trybie zdalnym (przez cały semestr), dlatego prosimy zapoznać się z legendą do zajęć.

3) Rozpiska zajęć z Drugiego języka romańskiego (2JR) - dokładna rozpiska poziomów, sal i prowadzących -> TABELA

4) Pojedyncze zajęcia mogą zostać jeszcze przesunięte, dlatego prosimy o sprawdzenie harmonogramu przed początkiem semestru.

KONSULTACJE prosimy sprawdzać na indywidualnych kontach pracowników i doktorantów: http://ifr.uni.wroc.pl/pl/nasz-instytut/pracownicy lub w serwisie USOS: https://usosweb.uni.wroc.pl/

Prosimy UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z LEGENDĄ DO ZAJĘĆ zamieszczoną pod harmonogramem - należy zwrócić szczególną uwagę na zajęcia, które odbywają się w tym samym czasie dla wielu grup, a które prowadzi wielu nauczycieli naraz!

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)