Plan studiów

 

Plan studiów

Semestr 1 (274 godziny)
Praktyczna nauka pierwszego języka romańskiego C1.1 (30 godzin)
Praktyczna nauka pierwszego języka romańskiego – język dla potrzeb zawodowych (30 godzin)
Praktyczna nauka drugiego języka romańskiego B2.1+ lub Język obcy [Drugi język romański A1 lub B1 jako różnica programowa] (60 godzin)
Dwa z trzech wykładów: Wybrane kierunki badań językoznawczych | Wybrane kierunki badań literackich | Wybrane kierunki badań przekładoznawczych (30 godzin + 30 godzin)
Dwa Przedmioty do wyboru (30 godzin + 30 godzin)
Dowolny przedmiot z dziedziny nauk społecznych z oferty wydziałowej (30 godzin)
Szkolenie wstępne w zakresie BHP (4 godziny)
 
Semestr 2 (255 godzin)
Praktyczna nauka pierwszego języka romańskiego C1.2 (30 godzin)
Praktyczna nauka pierwszego języka romańskiego – praca z tekstem (30 godzin)
Praktyczna nauka drugiego języka romańskiego B2.1+ lub Język obcy [Drugi język romański A1 lub B1 jako różnica programowa] (60 godzin)
Seminarium magisterskie 1 (30 godzin)
Przedsiębiorczość: praca – biznes – kariera (15 godzin)
Trzy Przedmioty do wyboru (30 godzin + 30 godzin + 30 godzin)
 
Semestr 3 (180 godzin)
Praktyczna nauka pierwszego języka romańskiego C2 (30 godzin)
Praktyczna nauka pierwszego języka romańskiego – język dla celów akademickich (30 godzin)
Seminarium magisterskie 2 (30 godzin)
Trzy Przedmioty do wyboru (30 godzin + 30 godzin + 30 godzin)
 
Semestr 4 (150 godzin)
Praktyczna nauka pierwszego języka romańskiego – praca projektowa (30 godzin)
Seminarium magisterskie 3 (60 godzin)
Dwa Przedmioty do wyboru (30 godzin + 30 godzin)
 

Undefined

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)