Piotr Sawicki, "Twórczość literacka Vicente Blasco Ibáñeza i jej recepcja w Polsce", Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1978.

Piotr Sawicki, "Twórczość literacka Vicente Blasco Ibáñeza i jej recepcja w Polsce", Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1978.

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)