Piotr Sawicki, "La España de hoy. Antología para estudiantes de Filología Romanica", Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1975.

Piotr Sawicki, "La España de hoy. Antología para estudiantes de Filología Romanica", Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1975.

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)