Olimpiady języka hiszpańskiego

 

INFORMACJE OGÓLNE

W 2013 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej ponownie, w drodze konkursu, wybrało Polskie Towarzystwo Neofilologiczne, powierzając mu organizację kolejnych trzech edycji Olimpiady Języka Hiszpańskiego (OJH) w latach 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016; pierwsza organizowana przez Polskie Towarzystwo Neofilologiczne OJH odbyła się w roku szkolnym 2010/2011.

OJH stanowi jeden z elementów projektu pod nazwą „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” (współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III, Wysoka Jakość Systemu Oświaty, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.3.) i już w pierwszym roku funkcjonowania zdołała zaangażować niemal 200 szkół z całej Polski.

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dniem 1 lipca 2011 r. projekt „Opracowanie i wdrażanie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym", w ramach którego organizowana jest OJH, został przekazany do realizacji Ośrodkowi Rozwoju Edukacji w Warszawie.

W Olimpiadzie mogą brać udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uczący się języka hiszpańskiego w swoich szkołach, ale także ci, którzy znają go z innego źródła – w tym przypadku ich zgłoszenia powinien dokonać dyrektor szkoły.

Dotychczas odbyły się cztery edycje Olimpiady, a decyzją dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jej laureaci i finaliści byli zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w 2011, 2012, 2013 i 2014 r. na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty.

Olimpiada dzieli się na trzy etapy: etap szkolny, etap okręgowy i etap centralny. Szczegółowe informacje dotyczące wymogów i przebiegu poszczególnych etapów można znaleźć pod adresem: http://ojh.edu.pl/

Jednak OJH to nie tylko zawody – towarzyszą jej liczne wydarzenia, które na pewno zainteresują miłośników języka hiszpańskiego i kultury kręgu hiszpańskojęzycznego: warsztaty dla uczniów i nauczycieli, konkursy, czaty z ekspertami, itp.

Olimpiada ma swoją stronę (http://ojh.edu.pl/index.php), bloga (http://blogosfera.ojh.edu.pl/), forum (http://forum.ojh.edu.pl/) oraz własną stronę na Facebooku (http://www.facebook.com/pages/Olimpiada-J%C4%99zyka-Hiszpa%C5%84skiego/194327900580449).

Przewodniczącą Komitetu Głównego oraz kierownikiem organizacyjnym Olimpiady Języka Hiszpańskiego jest p. dr Małgorzata Spychała, wspierana przez liczne grono osób (ze strukturą organizacyjną OJH można zapoznać się pod adresem: http://ojh.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=189&Itemid=138).

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)