Olimpiady języka francuskiego

Harmonogram zawodów XXXIX Olimpiady Języka Francuskiego

2017 – 2018

ETAP SZKOLNY 

Do 16 października 2017 do północy dyrektorzy lub wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele dokonują zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie podając informację o liczbie uczniów z danej szkoły, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w zawodach. Zgłoszenie udziału szkoły odbywa się poprzez formularz na stronie internetowej www.ojf.org.pl. Organizatorzy nie przyjmują żadnych zgłoszeń po tym terminie.

7 listopada 2017 odbędzie się etap szkolny w formie pisemnej w każdej ze szkół, które terminowo zarejestrowały się na oficjalnej stronie Olimpiady.
Do 21 listopada 2017 nauczyciele przesyłają sprawdzone prace, które uzyskały minimum 60% punktów na etapie szkolnym do właściwego dla umiejscowienia szkoły Komitetu Okręgowego. Adresy Komitetów Okręgowych znajdują się na stronie internetowej OJF.

Uwaga: liczy się data stempla pocztowego, co oznacza, że prace muszą być wysłane najpóźniej w dniu 21 listopada 2017. Sprawdzone w szkole prace będą zweryfikowane przez Komitety Okręgowe. Dopiero po zweryfikowaniu nadesłanych prac z etapu szkolnego zostanie ustalony przez Komitet Główny minimalny próg, który należało osiągnąć w roku szkolnym 2017-2018, aby zakwalifikować się do zawodów kolejnego stopnia (okręgowego) OJF.

 

ETAP OKRĘGOWY

Do 12 grudnia 2018 roku Komitety Okręgowe zawiadomią drogą elektroniczną szkoły, których uczestnicy zostali dopuszczeni przez Komitet Główny do zawodów II stopnia.
12 stycznia 2018 rozpoczną się zawody II stopnia – część pisemna i część ustna. W uzasadnionych przypadkach, związanych z dużą liczbą uczestników w danym okręgu, zawody te mogą trwać dwa dni tj. 12 i 13 stycznia 2018.

 

ETAP CENTRALNY

Do 9 lutego 2018 Komitet Główny opublikuje na stronie internetowej OJF listę uczestników zakwalifikowanych do etapu centralnego.
Zawody centralne odbędą się w dniach: 15 – 17 marca 2018.

 

INFORMACJE O NASZYM OKRĘGU

1.Zasięg okręgu

dolnośląskie, woj. lubuskie (powiaty: Zielona Góra, Żary, Żagań, Nowa Sól, Krosno Odrzańskie, Świebodzin), woj. opolskie (powiaty: Brzeg, Nysa, Namysłów, Prudnik).

2. Informacja o składzie komisji

Przewodnicząca: dr hab. Maja Pawłowska

Sekretarz : dr Agata Rębkowska-Kieseler

Członkowie : mgr Ewa Warmuz, dr Małgorzata Tomicka, dr Agata Sadkowska-Fidala

3. Adres siedziby Komitetu Okręgowego i miejsce zawodów okręgowych

Instytut Filologii Romańskiej

Pl. Nankiera 4

50-140 Wrocław

4.Adres mailowy naszego okręgu:  kowroclaw@ojf.org.pl

5. Adres strony internetowej Olimpiady http://www.ojf.org.pl/

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)