Olimpiady języka francuskiego

Harmonogram zawodów XLII Olimpiady Języka Francuskiego

2019-2020

ETAP SZKOLNY 

Do 11 października 2019 do północy dyrektorzy lub wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele dokonują zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie podając informację o liczbie uczniów z danej szkoły, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w zawodach. Zgłoszenie udziału szkoły odbywa się poprzez formularz na stronie internetowej www.ojf.org.pl. Organizatorzy nie przyjmują żadnych zgłoszeń po tym terminie.

30 października 2019 odbędzie się etap szkolny w formie pisemnej w każdej ze szkół, które terminowo zarejestrowały się na oficjalnej stronie Olimpiady.
Do 15 listopada 2019 nauczyciele przesyłają sprawdzone prace, które uzyskały minimum 60% punktów na etapie szkolnym do właściwego dla umiejscowienia szkoły Komitetu Okręgowego. Adresy Komitetów Okręgowych znajdują się na stronie internetowej OJF.

Uwaga: liczy się data stempla pocztowego, co oznacza, że prace muszą być wysłane najpóźniej w dniu 21 listopada 2017. Sprawdzone w szkole prace będą zweryfikowane przez Komitety Okręgowe. Dopiero po zweryfikowaniu nadesłanych prac z etapu szkolnego zostanie ustalony przez Komitet Główny minimalny próg, który należało osiągnąć w roku szkolnym 2019-2020, aby zakwalifikować się do zawodów kolejnego stopnia (okręgowego) OJF.

 

ETAP OKRĘGOWY

Do 9 grudnia 2019 roku Komitety Okręgowe zawiadomią drogą elektroniczną szkoły, których uczestnicy zostali dopuszczeni przez Komitet Główny do zawodów II stopnia.
10 stycznia 2020 rozpoczną się zawody II stopnia – część pisemna i część ustna. W uzasadnionych przypadkach, związanych z dużą liczbą uczestników w danym okręgu, zawody te mogą trwać dwa dni tj. 10 i 11 stycznia 2020

 

ETAP CENTRALNY

Do 3 lutego 2020 Komitet Główny opublikuje na stronie internetowej OJF listę uczestników zakwalifikowanych do etapu centralnego.
Zawody centralne odbędą się w dniach: 2-4 kwietnia 2020

 

INFORMACJE O NASZYM OKRĘGU

1.Zasięg okręgu

dolnośląskie, woj. lubuskie (powiaty: Zielona Góra, Żary, Żagań, Nowa Sól, Krosno Odrzańskie, Świebodzin), woj. opolskie (powiaty: Brzeg, Nysa, Namysłów, Prudnik).

2. Informacja o składzie komisji

Przewodnicząca: dr hab. Maja Pawłowska

Sekretarz : dr Joanna Jakubowska

Członkowie : mgr Ewa Warmuz, dr Małgorzata Tomicka, dr Agata Sadkowska-Fidala

3. Adres siedziby Komitetu Okręgowego i miejsce zawodów okręgowych

Instytut Filologii Romańskiej

Pl. Nankiera 4

50-140 Wrocław

4.Adres mailowy naszego okręgu:  kowroclaw@ojf.org.pl

5. Adres strony internetowej Olimpiady http://www.ojf.org.pl/

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)