Olimpiady języka francuskiego

Harmonogram XLIV Olimpiady Języka Francuskiego 2020 -2021

ETAP SZKOLNY 

  • do 21 października 2020 do północy dyrektorzy lub wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele dokonują zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie podając informację o liczbie uczniów z danej szkoły, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w zawodach.   Zgłoszenie udziału szkoły odbywa się poprzez formularz na stronie internetowej www.ojf.org.pl. Organizatorzy nie przyjmują żadnych zgłoszeń po tym terminie.
  • 4 listopada 2020  w godz. 9.00 – 12.00 odbędzie się etap szkolny w formie pisemnej w każdej ze szkół, które terminowo zarejestrowały sią na oficjalnej stronie Olimpiady.
  • do 13 listopada 2020 nauczyciele przesyłają sprawdzone prace, które uzyskały minimum 60% punktów na etapie szkolnym do właściwego dla umiejscowienia szkoły Komitetu Okręgowego. Adresy Komitetów Okręgowych znajdują się na stronie internetowej OJF. Uwaga: liczy się data stempla pocztowego, co oznacza, że prace muszą być wysłane najpóźniej w dniu 13 listopada 2020. Sprawdzone w szkole prace będą zweryfikowane przez Komitety Okręgowe. Dopiero po zweryfikowaniu nadesłanych prac z etapu szkolnego zostanie ustalony przez Komitet Główny minimalny próg, który należało osiągnąć w roku szkolnym 2020-2021, aby zakwalifikować się do zawodów kolejnego stopnia (okręgowego) OJF.

 

 ETAP OKRĘGOWY

  • do 10 grudnia 2020 roku Komitety Okręgowe zawiadomią drogą elektroniczną szkoły, których uczestnicy zostali dopuszczeni przez Komitet Główny do zawodów II stopnia.
  • 15 stycznia 2021 rozpoczną się zawody II stopnia – część pisemna o godz. 11.00 i część ustna po zakończeniu części pisemnej tj. po godzinie 14.00. W uzasadnionych przypadkach, związanych z dużą liczbą uczestników w danym okręgu, zawody te mogą trwać dwa dni tj. 15 i 16 stycznia 2021 .

 

ETAP CENTRALNY

  • do 10 lutego 2021 Komitet Główny opublikuje na stronie internetowej OJF listę uczestników zakwalifikowanych do etapu centralnego.
  • zawody centralne odbędą się w dniach: 18-20 marca 2021

 

INFORMACJE O NASZYM OKRĘGU

1.Zasięg okręgu

dolnośląskie, woj. lubuskie (powiaty: Zielona Góra, Żary, Żagań, Nowa Sól, Krosno Odrzańskie, Świebodzin), woj. opolskie (powiaty: Brzeg, Nysa, Namysłów, Prudnik).

2. Informacja o składzie komisji

Przewodnicząca: dr hab. Maja Pawłowska

Sekretarz : dr Joanna Jakubowska

Członkowie : mgr Ewa Warmuz, dr Małgorzata Tomicka, dr Agata Sadkowska-Fidala

3. Adres siedziby Komitetu Okręgowego i miejsce zawodów okręgowych

Instytut Filologii Romańskiej

Pl. Nankiera 4

50-140 Wrocław

4.Adres mailowy naszego okręgu:  kowroclaw@ojf.org.pl

5. Adres strony internetowej Olimpiady http://www.ojf.org.pl/

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)