ZMARŁ PROF. JÓZEF HEISTEIN (1925-2017)


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 12 grudnia 2017 roku zmarł
Prof. zw. dr hab. Józef Heistein

urodzony w Jaworowie 3 stycznia 1925 r.

Romanista, literaturoznawca i komparatysta, w latach 1968-1973 kierownik Katedry Filologii Romańskiej, później przez wiele lat dyrektor Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Badacz literatur romańskich, zwłaszcza współczesnej literatury włoskiej i francuskiej, autor licznych publikacji naukowych, w tym podręczników akademickich Historia literatury włoskiej (1979) i Historia literatury francuskiej (1997), przez wiele lat redagował „Romanica Wratislaviensia”.

Odznaczony Orderem Zasługi Republiki Włoskiej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Palm Akademickich Republiki Francuskiej oraz Medalem Uniwersytetu Wrocławskiego. Wybitny znawca literatury XX wieku, nauczyciel i wychowawca akademicki, promotor ośmiu rozpraw doktorskich i wielu prac magisterskich, niestrudzony recenzent prac naukowych, członek wielu stowarzyszeń naukowych.

Był Mistrzem dla wielu pokoleń romanistów, hispanistów i italianistów. Dzięki Jego mądremu wsparciu powstały w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego studia hispanistyczne i italianistyczne. Człowiek wielkiej dobroci i życzliwości.

Uroczystości żałobne odbędą się we Wrocławiu na Cmentarzu Grabiszyńskim w sobotę 16 grudnia o godzinie 10.00.

Rektor i Senat Uniwersytetu Wrocławskiego
Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego
Dyrekcja i pracownicy Instytutu Filologii Romańskiej


 

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)