ZDALNY WYKŁAD PROF. JUSTYNY ŁUKASZEWICZ | 27.04.2023

 

Stowarzyszenie Italianistów Polskich zaprasza na zdalne wystąpienie naukowe prof. dr hab. Justyny Łukaszewicz w ramach cyklu wykładów Stowarzyszenia Italianistów Polskich oraz cyklu „La Polonia e dintorni" Włoskiego Stowarzyszenia Polonistycznego - Associazione Italiana Polonisti. Wykład pt. "Meandry literacko-kulturowego transferu Z Włoch do Polski w epoce Oświecenia: translacja, adaptacja, manipulacja" będzie poświęcony polskim wersjom włoskich utworów prozą, które wyszły drukiem za panowania Stanisława Augusta: powieściom, opracowaniom prawniczo-humanitarnym i biografii Cagliostra. Prelegentka przedstawi swoją najnowszą książkę (monografię, za którą przyznano główną Nagrodę Naukową Stowarzyszenia Italianistów Polskich), koncentrując się na wykorzystaniu przez XVIII-wiecznych tłumaczy przestrzeni paratekstowej oraz obrazie Włoch i Włochów, jaki wyłania się z przekładów. Wystąpienie moderować będzie prof. dr hab. Jadwiga Miszalska.

Termin: czwartek 27 kwietnia 2023, godz.: 18.30

Kanał online: Zoom https://uw-edu-pl.zoom.us/j/99336105608?pwd=c1dnRG5lbVk0ZEIvQmZadjFGZTMw...

Identyfikator spotkania: 993 3610 5608

Kod dostępu: 146763

Prof. dr hab. Justyna Łukaszewicz kieruje Zakładem Italianistyki w Instytucie Filologii Romańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. W listopadzie 2022 roku uzyskała tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo. Jest autorką monografii Carlo Goldoni w polskim Oświeceniu (1997), Dramaty Franciszka Zabłockiego jako przekłady i adaptacje (2006) i Włosko-polskie pogranicze literackie za panowania Stanisława Augusta (2021) oraz redaktor naczelną półrocznika „Italica Wratislaviensia”. Jej dociekania komparatystyczno-przekładoznawcze przyniosły istotne ustalenia m.in. w zakresie polskiej recepcji włoskich librett operowych, strategii oświeceniowych tłumaczy i okoliczności śmierci Augusta Moszyńskiego w Wenecji, a także polskich wersji włoskich utworów dla dzieci (Carla Collodiego i Bianki Pitzorno) i obrazu Sardynii w przekładach powieści Grazii Deleddy.

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)