WYKŁAD GOŚCINNY PROF. TIFFANY JUDY

Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
zaprasza na wykład gościnny
Prof. Tiffany Judy
(Wake Forest University, USA)
THE SYNTAX-SEMANTICS OF ADJECTIVAL DISTRIBUTION IN ARGENTINE
SPANISH-POLISH SPEAKERS

Więcej informacji w załączniku.

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)