WYKŁAD DRA MACIEJA MARYLA

Wykład dra Macieja Maryla w ramach Spotkań z Humanistyką Cyfrową
 
 
Pracownia Humanistyki Cyfrowej zaprasza na wykład dra Macieja Maryla
Cyfrowe literaturoznawstwo. Stare pytania – nowe możliwości
Wykład odbędzie się 27 października 2017 r. g. 12.00 
W Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr
pl. Uniwersytecki 9/13
sala 104 (im. prof. K. Głombiowskiego)
 
http://phc.uni.wroc.pl/spotkania-z-humanistyka/
http://maryl.org/

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)