WYKŁAD "CRITICAL PEDAGOGY, DEMOCRATIC PRAXIS AND ADULTISM"

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wykład otwarty dr Cynthii McDermontt pt. "Critical Pedagogy, Democratic Praxis and Adultism", który odbędzie się 13 listopada w godz. 16.45-18.15 w sali 3.2.

 

Informacja o wykładzie:

Zadaniem pedagogiki krytycznej jest rozwijanie umiejętności i wrażliwości niezbędnych do kwestionowania relacji w edukacji. W tym kontekście rolą nauczyciela jest wspieranie bardziej demokratycznego społeczeństwa poprzez wdrażanie edukacji opartej na współpracy i autonomii ucznia. Obdarzone zaufaniem dzieci – traktowane z szacunkiem i zachęcane do udziału w podejmowaniu decyzji – staną się w przyszłości aktywnymi i krytycznymi obywatelami, zdolnymi do wprowadzania zmian w społeczeństwie, a nie tylko do powielania jego norm.

 

Informacja o prelegentce:

Dr Cynthia McDermott z Antioch University w Los Angeles jest uniwersyteckim koordynatorem programu kształcenia nauczycieli i absolwentów wyższych uczelni. Jako stypendystka Fulbrighta spędziła 6 miesięcy na Uniwersytecie w Sarajewie. Jest autorką ponad 50 artykułów i 5 książek dotyczących pedagogiki, kształcenia językowego oraz literatury dla dzieci.

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)