WAŻNE INFORMACJE DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW I ROKU (LIC)

 
Uroczysta immatrykulacja studentów I roku studiów licencjackich na kierunkach filologia francuska, filologia hiszpańska i italianistyka wraz z wykładem inauguracyjnym, który wygłosi prof. dr hab. Justyna Ziarkowska (IFR), odbędzie się 26 września br. w Oratorium Marianum (pl. Uniwersytecki 1)  w godzinach 8.45-10.00. 
 
Po immatrykulacji o godz. 10.30 zapraszamy studentów I roku filologii francuskiej do sal 3.1 i 3.2 w IFR na krótkie spotkanie z tutorem oraz pisemny test podziału na grupy. Spotkanie organizacyjne z udziałem Dyrekcji IFR odbędzie się w dniu 2 października o godzinie 12.00 w sali 3.2. Po spotkaniu odbędą się rozmowy kwalifikacyjne do grup (nie dotyczy wszystkich studentów; lista zostanie ogłoszona na spotkaniu w dniu 2 października).
 
Studentów I roku filologii hiszpańskiej zapraszamy do IFR w dniu immatrykulacji o godzinie 16.15 (sala 3.2) na pisemny test podziału na grupy (zgodnie z informacjami przekazanymi Państwu wcześniej). W dniu 1 października o godzinie 10.00 rozpocznie się część ustna (sala 2.5). Spotkanie organizacyjne z udziałem Dyrekcji IFR i opiekunki roku odbędzie się w dniu 2 października o godzinie 10.00 w sali 3.2. 
 
Studentów italianistyki zapraszamy do IFR w dniu 2 października o godzinie 11.00 do sali 3.1.
 
UWAGA! OBECNOŚĆ NA IMMATRYKULACJI, TESTACH PODZIAŁU NA GRUPY, SPOTKANIACH ORGANIZACYJNYCH I SZKOLENIACH BIBLIOTECZNYCH (z wpisem do USOS) JEST OBOWIĄZKOWA.
 
Szkolenia biblioteczne (biblioteka IFR):
 
I rok filologii francuskiej: 26 października godz. 11.00 lub 2 października godz. 11
I rok filologii hiszpańskiej: 1 października godz. 9.00 lub 2 października godz. 11.30
I rok italianistyki: 2  października godz. 9.45
Podział na grupy ma charakter porządkujący (można odbyć szkolenie w dowolnej z powyższych grup).
 
Po rozpoczęciu roku akademickiego zostaną podane terminy dodatkowe szkoleń bibliotecznych - nie będzie jednak możliwości odbycia szkolenia poza wyznaczonymi terminami. Ze szkolenia mogą być zwolnione osoby, które studiują w IFR na drugim kierunku (podstawą zaliczenia jest wydruk z USOS potwierdzający udział w szkoleniu na innym kierunku lub wpis do indeksu).
 
Zajęcia dydaktyczne rozpoczną się w dniu 3 października.
 
Studentów IFR nie dotyczy obowiązek testów kwalifikacyjnych z języków obcych w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.
 
W razie wątpliwości prosimy o kontakt z tutorami:
I rok filologii francuskiej: dr Tomasz Wysłobocki, tomasz.wyslobocki@uwr.edu.pl
I rok filologii hiszpańskiej: dr Justyna Nowicka, justyna.nowicka@uwr.edu.pl
I rok italianistyki: mgr Monika Szmulewska, monika.szmulewska@uwr.edu.pl

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)