WARSZTATY "CZY WIELOKULTUROWOŚĆ TO SZANSA, CZY ZAGROŻENIE?"

 

W imieniu Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WF zapraszamy na warsztaty o tematyce równościowo-antydyskryminacyjnej oraz panel dyskusyjny "Czy wielokulturowość to szansa, czy zagrożenie?".Warsztaty odbędą się 4.04 w godz. 10.00-12.30 w czytelni im. Nehringa (IFP, ul Nankiera 15) oraz 5.04 w godz. 13.45-14.55, s. 141 (IFP, ul Nankiera 15).Panel dyskusyjny odbędzie się 6.04 w godz. 10.00-13.00 w Urzędzie Wojewódzkim.

 

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)