TERMINY EGZAMINÓW W SEMESTRZE ZIMOWYM

 

TERMINY EGZAMINÓW W SEMESTRZE ZIMOWYM - ROK AKADEMICKI 2022/2023

FILOLOGIA FRANCUSKA

I rok, studia licencjackie

PNJF (ścieżka A), ustny, 9 i 10 lutego, godz. 9.00, sala 4.3; koordynator egzaminu: mgr Ewa Warmuz
egzamin poprawkowy 24 lutego, godz. 9.00

Historia literatury francuskiej (ścieżka A i B), ustny, 9 i 10 lutego, godz. 10.00, sala 4.6; dr hab. Maja Pawłowska, prof. UWr
egzamin poprawkowy 22 lutego, godz. 10.00

GOJF – fonetyka (ścieżka A i B), pisemny, 8 lutego, godz. 15.00, sala 2.2 i 3.2, dr Stefan Kaufman
egzamin poprawkowy, termin ustalony z prowadzącym

II rok, studia licencjackie

PNJF (ścieżka A), pisemny, 9 lutego, godz. 9.00, sala 2.2; koordynator egzaminu: dr Kaja Gostkowska
egzamin poprawkowy 24 lutego, godz. 9.00 zmiana na 27 lutego, godz. 9.00, sala 0.2

Historia literatury francuskiej (ścieżki A i B), ustny, 8 lutego, godz. 10.00,  sala 4.3, 13 i 16  lutego, godz. 9.00 sala 4.3, dr Tomasz Wysłobocki
egzamin poprawkowy: 28 lutego, godz. 10.00

Język łaciński (ścieżka B) pisemny), 9 lutego, godz. 11.00, s. 3.8, mgr Łucja Łuniewska
egzamin poprawkowy: termin uzgodniony z prowadzącą

III rok, studia licencjackie

PNJF, pisemny, 9 lutego, godz. 9.00, sala 3.1 i 3.2; koordynator egzaminu: dr Patrycja Krysiak
egzamin poprawkowy 24 lutego, godz. 9.00

Literatura francuska, ustny, 8 i 10 lutego, godz. 11.00, sala 4.8, dr Joanna jakubowska
egzamin poprawkowy: 23 lutego, godz. 11.00

FILOLOGIA HISZPAŃSKA

I rok, studia licencjackie

Wiedza o Hiszpanii, pisemny, 14 lutego, godz. 10.00, sala 2.2, dr hab. Ewa Kulak

II rok, studia licencjackie

GOJH – morfologia I, ustny, 9 lutego, godz. 12:00, sala 3.1, zmiana na salę 2.5, dr Monika Głowicka
egzamin poprawkowy: 22.02.2023 r.  godz. 13:00 - ze względu na ewentualną kolizję z harmonogramem nowego semestru, termin egzaminu może ulec zmianie

Zarys historii literatury hispanoamerykańskiej, pisemny,  10 lutego, godz.10.00, sala 2.4, dr Aleksander Trojanowski

III rok, studia licencjackie

PNJH, pisemny, 8 lutego, godz. 9:00, sale 2.2 i 3.2, dr Łukasz Smuga
13 i 14 lutego, ustny, godz. 9:00, sala 3.1
egzamin poprawkowy: pisemny, 22 lutego, godz. 9:00, sala 3.1
ustny, 23 lutego, godz. 9:00, sala 3.1

GOJH – syntaksa ustny, 10 lutego godz. 12.00, sala 3.1, dr Monika Głowicka
egzamin poprawkowy: 22.02.2023 r.  godz. 12:00 - ze względu na ewentualną kolizję z harmonogramem nowego semestru, termin egzaminu może ulec zmianie

ITALIANISTYKA

II rok, studia licencjackie

Język łaciński, termin uzgodniony z prowadzącym

II rok, studia licencjackie

Język łaciński, termin uzgodniony z prowadzącym

I rok, studia magisterskie studia romanistyczne

Wybrane kierunki badań literackich, pisemny, 10 lutego, godz. 9:00, 3.2, dr Łukasz Smuga
egzamin poprawkowy: termin uzgodniony z prowadzącym

Wybrane kierunki badań literackich, pisemny, termin uzgodniony z prowadzącą, dr Joanna Kotowska-Miziniak
egzamin poprawkowy: termin uzgodniony z prowadzącą

Wybrane kierunki badań językoznawczych, ustny, 10 i 17 lutego, godz. 9.00, sala 3.8,  dr hab. Witold Ucherek
egzamin poprawkowy: 27 lutego, godz. 16.00

Wybrane kierunki badań przekładoznawczych, pisemny, 8 lutego, godz. 10.00, sala 3.1,  prof. hab. Elżbieta Skibińska-Cieńska
egzamin poprawkowy: 22 lutego

Przedmioty dowolnego wyboru, kształcenie modułowe: PRZYGOTOWANIE DO ZAWODU NAUCZYCIELA

Arcydzieła sztuki hiszpańskiej, pisemny, I termin, 10 lutego, godz. 10.00, sala 309 w IHS, dr Małgorzata Wyrzykowska
egzamin poprawkowy: 27 lutego, godz. 10.00, sala 309 w IHS

Dydaktyka j. francuskiego, pisemny, termin uzgodniony z prowadzącą, dr Monika Grabowska

Dydaktyka j. hiszpańskiego, godz. 10.00, sala 4.1, dr ha. Ewa Kulak

Pedagogika dla nauczycieli, termin uzgodniony z prowadzącą

Psychologia dla nauczycieli, termin uzgodniony z prowadzącą

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)