TERMINY EGZAMINÓW W SEMESTRZE LETNIM

Terminy egzaminów w sesji letniej roku akademickiego 2022/2023:

I FL:

PNJF (ścieżka A), pisemny, 23 czerwca (sala 3.1 i 2.2), godz. 9.00; ustny, 26 czerwca (sala 2.4) i 27 czerwca (sala 4.3) od godz. 9.00; koordynatorka egzaminu: mgr Ewa Warmuz
egzamin poprawkowy 8 września (sala 4.1), pisemny godz. 9.00, ustny od godz. 13.00

PNJF (ścieżka B), pisemny, 23 czerwca (sala 3.2), godz. 9.00; ustny, 26 czerwca (sala 3.1) od godz. 9.00; koordynatorka egzaminu: dr Monika Grabowska
egzamin poprawkowy 8 września (sala 3.1), pisemny godz. 9.00, ustny od godz. 13.00

Język łaciński (ścieżka A, grupa 2), egzamin pisemny, 21 czerwca, godz. 12.00, sala 4.8; (ścieżka A, grupa 1), 29 czerwca, godz. 10.00, sala 4.8 mgr Dorota Kubica

Historia literatury francuskiej (ścieżka A i B) ustny, 22 czerwca od godz. 9.00 i 4 lipca od godz. 10.00, sala 4.6, prof. Maja Pawłowska

II FL:

PNJF, ustny, 26 czerwca (sala 4.3) od godz. 9.00; koordynatorka egzaminu: dr Agata Sadkowska-Fidala
egzamin poprawkowy 8 września (sala 4.3), ustny od godz. 9.00

Historia literatury francuskiej, pisemny, 23 czerwca, godz. 13.00, sala 3.2, dr Joanna Jakubowska

II FM:

PNJF, pisemny, 23 czerwca (sala 4.3), godz. 9.00; koordynatorka egzaminu: dr Aline Viviand
egzamin poprawkowy pisemny 8 września (sala 3.8), godz. 9.00

I HL:
PNJH, pisemny – 26 czerwca, godz. 10.00, sala 2.2, dr Justyna Salamon
PNJH, ustny, 27 i 28 czerwca, od godz. 09.30, sale 0.2 (27.06) i 2.5 (28.06)
egzamin poprawkowy, pisemny i ustny, 4 września, godz.10.00, sala 2.5

Wiedza o Hiszpanii, 30 czerwca, godz. 10.00, sala 3.2, dr hab. Ewa Kulak

II HL:
PNJH, pisemny, 23 czerwca, godz. 9.00, sale 4.1 i 4.8, dr Magdalena Krzyżostaniak

PNJH, ustny, 22 czerwca, godz. 9.00, sala 3.1, dr Magdalena Krzyżostaniak

Gramatyka opisowej języka hiszpańskiego – morfologia II, pisemny, 26 czerwca, godz.12:00, sala, 3.2, dr Monika Głowicka

Język łaciński, pisemny, 27 czerwca, godz. 10.00 (1. grupa) i 11.00 (2. grupa), sala 4.8, mgr Łucja Łuniewska

II HM:
PNJH, pisemny 28 czerwca, godz. 9:00, sala 3.2
Egzamin ustny, 30 czerwca  od godz. 9.00, sala 4.1, dr Łukasz Smuga
egzamin poprawkowy, 4 września, godz. 9.00, sala 4.3

I ITA:
PNJW, pisemny 22 czerwca, godz.10:00, sala 3.2, mgr Monika Szmulewska
PNJW, ustny 23 czerwca,  od 12.30, sala 3.8 mgr Monika Szmulewska
egzamin poprawkowy, godz. 11.00, sala 3.8

Historia Włoch, 22 czerwca, od godz. 17.00, dr Davide Artico
Historia literatury włoskiej 2, pisemny, zdalnie, 26 czerwca, godz. 9.30, prof. Justyna Łukaszewicz
egzamin poprawkowy, ustny, godz. 10.30, sala 3.6

II ITA:
PNJW, pisemny, 23 czerwca, godz. 10.00, sala 3.8, dr Monika Szmulewska
PNJW, ustny, 26 czerwca, godz. 10.00, sala 2.5

Gramatyka opisowa j. włoskiego - składnia, 29 czerwca, godz. 10.00, sala 3.8, dr Maurizio Mazzini
 

III ITA:
PNJW, pisemny, termin zerowy:

pisanie, 15 czerwca, godz.12.00, sala 0.2, dr Gabriele La Rosa

praca z tekstem + tłumaczenie, 30 maja, godz. 12.00, sala 4.1, dr Daria Kowalczyk-Cantoro

PNJW, pisemny, I termin, 22 czerwca (pisanie), godz. 12.00, sala 3.8; 30 czerwca uwaga! zmiana na 26 czerwca (praca z tekstem), godz. 9.00, sala 3.2, dr Maurizio Mazzini

egzamin poprawkowy, PNJW praca z tekstem, godz. 10.00, sala 3.8, dr Maurizio Mazzini
 

I ROM
PNPJR (język hiszpański), 29 czerwca, godz. 10.00, sala 3.2, dr Trinidad Marin Villora

PNPJR (język francuski), pisemny, 26 czerwca (sala 3.8), godz. 9.00; koordynatorka egzaminu: dr Jadwiga Cook
egzamin poprawkowy pisemny 8 września (sala 3.8), godz. 9.00

Podstawy dydaktyki, pisemny, termin uzgodniony z prowadzącym; dr Aleksander Wiater
egzamin poprawkowy pisemny, termin uzgodniony z prowadzącym

Dydaktyka języka romańskiego – założenia teoretyczne I (język hiszpański), 23 czerwca, godz. 14.00, sala 4.8, dr Magdalena Krzyżostaniak
egzamin poprawkowy pisemny 11 września, godz. 10.00, sala 3.3

Drugie języki romańskie:

j. francuski A2, termin uzgodniony z prowadzącą, mgr E. Worobiec-Nowak
egzamin poprawkowy 1 września, godz. 08.30, sala 4.1

j. francuski B2, 15 czerwca (termin zerowy), godz. 10.15, sala 4.1, mgr E. Worobiec-Nowak
egzamin poprawkowy 1 września, godz. 08.30

j. hiszpański A2, 22 czerwca, godz. 8.30, sala 2.2, mgr Paloma Garcia Serrano

j. hiszpański B2, 21czerwca (I termin), godz. 12.00, sala 2.2, mgr Luz Gabriela Hernandez Valderrama, Gonzalo Lopez Sanchez

j. hiszpański B2+, 22 czerwca, godz. 10.00, sala 2.5, Gonzalo Lopez Sanchez

j. portugalski A2, 21 czerwca, godz. 9.30, sala 4.3, dr Zuzanna Bułat-Silva

j. portugalski B2, termin uzgodniony z prowadzącą, dr M. Minkiewicz

j. portugalski B2+, termin uzgodniony z prowadzącym, João de Sousa

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)