SZKOLENIE "TRANSGRANICZNE USŁUGI JĘZYKOWE" | 9.12.2022

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów IFR oraz studentów wszystkich innych Instytutów/Katedr WF UWr na ciekawe i bardzo przydatne szkolenie poświęcone sposobom świadczenia transgranicznych usług językowych w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Data i miejsce szkolenia: piątek 9 grudnia 2022 r., godz. 13:45-15:00

Instytut Filologii Romańskiej UWr, pl. Nankiera 4, sala 4.3. (IV piętro, najwyższe).

Wstęp wolny, bez zapisów.  

 

Zagadnienia poruszane na szkoleniu: 

1. Założenie firmy świadczącej usługi językowe (dydaktyczne, tłumaczeniowe, redaktorskie) na terenie Wrocławia: kody PKD, wybór nazwy firmy, wybór formy prawnej i formy opodatkowania; 

2. Sposoby rozliczeń transgranicznych usług językowych, szczególnie w obrębie Unii Europejskiej. 

 

Osoba prowadząca szkolenie: 

Dr Barbara Głód, właścicielka firmy „Biuro Podatkowe”, doktor nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej w Katowicach, biegły sądowy ds. podatków w zakresie podatków majątkowych i podatku dochodowego od osób fizycznych, certyfikowany księgowy; specjalista w prawie podatkowym i proceduralnym, łączący wiedzę teoretyczną z wieloletnią praktyką urzędniczą; wiedza i doświadczenie nabyte w trakcie 25. letniej praktyki w administracji podatkowej, w tym jako długoletni menadżer organów podatkowych; wieloletni wykładowca i szkoleniowiec, współpracujący z uczelniami wyższymi, w tym z Akademią Nauk Stosowanych w Raciborzu, z Wyższą Szkołą Handlową w Sosnowcu oraz z Wyższą Szkołą Bankową w Żywcu. 

Biuro Podatkowe | Ul. I. Daszyńskiego 48 | 44-274 Rybnik  | e-mail: brpbiuro24@gmai.com, telefon: 669716117

Profil na Facebooku: https://www.facebook.com/profile.php?id=100086729940379 

 

Szkolenie zorganizowała i notatkę zredagowała: dr Anna Kuźnik 

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)