SZKOLENIE BHP | WAŻNA INFORMACJA

 

Szanowni Państwo!

Przypominamy o konieczności zaliczenia szkolenia BHP. 

Kolejny termin otwarcia szkolenia BHP: od 1.02.2023 do 5.03.2023.

W szkoleniu powinny wziąć udział wszyscy studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz doktoranci rozpoczynający kształcenie w Szkole Doktorskiej UWr, którzy nie zaliczyli kursu otwartego w pierwszym terminie (1.10.2022-30.11.2022).

Aby przystąpić do szkolenia, nie potrzeba uprzednio składać podania ani dokumentować przyczyn nieprzystąpienia do szkolenia w pierwszym terminie.

UWAGA: zgodnie z Zarządzeniem 202/2022 Rektora UWr niezaliczenie szkolenia w wyznaczonym terminie skutkuje powtarzaniem pierwszego semestru lub skreśleniem z listy studentów.

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)