SZKOLENIA DLA STUDENTÓW: ADOBE ILLUSTRATOR I PHOTOSHOP

 

Zapraszamy na szkolenia zapraszamy na szkolenia z obsługi programów Adobe Illustrator i Adobe Photoshop. Szkolenia przeznaczone są dla studentów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, w tym dla studentów II FL, II HL, II ITA, III FL, III HL, III ITA oraz I ROM. 

Szkolenia są finansowane z funduszy UE i certyfikowane. Na wolnym rynku koszt jednego szkolenia to około 1000-1500 zł. Szczegółowy opisy kursów, program, zasady rekrutacji, terminy i formularz rekrutacyjny znajdują się w linkach poniżej. Szkolenia prowadzone są przez renomowaną firmę szkoleniową Altkom Academy. Firma zapewnia dostęp do specjalistycznego oprogramowania. W pierwszej edycji szkolenia zostały bardzo pozytywnie ocenione przez uczestników. Szkolenia trwają 14 godzin zegarowych w trybie online z zapewnieniem specjalistycznego oprogramowania potrzebnego do realizacji szkolenia. Osoby biorące udział w szkoleniach zostaną zwolnione z zajęć.

Uwaga! W szkoleniach nie mogą uczestniczyć studenci I roku studiów I stopnia (licencjackich).

Termin rekrutacji mija 26.02.2023. Liczba miejsc jest ograniczona. 

W razie pytań prosimy o kontakt z dr Dorotą Klimek-Jankowską: dorota.klimek-jankowska@uwr.edu.pl

Szkolenie 1: Adobe Illustrator – Projektowanie graficzne na potrzeby DTP i WWW, termin: 11-12.03.2023

Więcej informacji: rekrutacja szkolenia Adobe Illustrator edycja 2

Szkolenie 4: Adobe Photoshop – obróbka, termin: 25-26.03.2023

Więcej informacji: rekrutacja szkolenia Adobe Photoshop.docx

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)