SYMPOZJUM ECEM

Europejskie Centrum Edukacji Międzykulturowej zaprasza na sympozjum w dn. 19 maja (piątek). Program w załączniku. W imieniu organizatorów zapraszamy!

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)