SPOTKANIE INFORMACYJNE O PRAKTYKACH ZAWOD. 2021-2022

 

W piątek, 09.07.2021 godz. 19:00-19:30, Teams, odbędzie się krótkie spotkanie informacyjne nt. praktyk zawodowych dla studentów, którzy w roku akademickim 2021-2022 będą na II FM i II HM.

Serdecznie zapraszam na to spotkanie!

Anna Kuźnik

(opiekun praktyk zawodowych w IFR)

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)