SPOTKANIE INFORMACYJNE DOT. STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Drodzy studenci,
 
Wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu, chcielibyśmy serdecznie zaprosić studentów studiów magisterskich Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na spotkanie informacyjne dotyczące zaawansowanych studiów podyplomowych w Kolegium Europejskim (College of Europe) oraz stypendiów oferowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP dla najlepszych polskich kandydatów. Oferta Kolegium Europejskiego może być szczególnie interesująca dla absolwentów Filologii Francuskiej, ponieważ studia w Kolegium są dwujęzyczne (angielsko-francuskie).
 
Spotkanie odbędzie się 8 listopada (czwartek) o godzinie 13:00 w sali 101 Instytutu Studiów Międzynarodowych na Wydziale Nauk Społecznych UWr.
 

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)